De Maya's konden het tijdstip van een zonsverduistering voorspellen
De Maya's konden het tijdstip van een zonsverduistering voorspellen
De Maya's konden het tijdstip van een zonsverduistering voorspellen

De Maya’s konden het tijdstip van een zonsverduistering voorspellen

De Maya’s berkenden dat een maanmaand 29,5302 dagen lang was. Tegenwoordig weten we dat de exacte lengte 29,5302 dagen is.

De Maya’s geloofden dat hun goden in de hemel leefden, dus baseerden ze hun leven op wat ze daar zagen. Hun sterrenkundigen berekenden wanneer belangrijke gebeurtenissen aan de hemel plaatsvonden. Ook de Azteken en Inca’s waren goede sterrenkundigen. In hun ceremonies speelden de zon en de maan een belangrijke rol. De Maya’s keken naar de bewegingen van de zon en de maan om de toekomst te voorspellen. Zo konden ze bepalen wanneer ze het beste ten strijde konden trekken. De Maya’s bestudeerden ook de planeten, vooral Venus en Mars. Van alle oude Amerikaanse volken hadden zij de beste kalender.

Net als de Maya’s bouwden de Azteken hun tempels en piramides zo dat ze precies naar de zon wezen tijdens de zonnewendes. De Inca’s berekenden ook wanneer de zonnewendes plaatsvonden. Zo konden ze bepalen wanneer ze gewassen moesten zaaien. De Intihuatana steen in Machu Picchu geeft aan wanneer de equinoxen plaatsvinden. Op die dagen bevindt de zon zich om 12.00 uur rechtstreeks boven de steen, dus is er geen schaduw. Machu Picchu was een heilige stad voor de Inca’s. Priesters voerden er zonneceremonies uit.

Terug naar HOME