William Shockley mede uitvinder transistor
William Shockley mede uitvinder transistor

William Shockley mede uitvinder transistor

In 1948 had Shockley in zijn eentje de kwantumtheorie achter het gedrag van halfgeleiders uitgewerkt.

William Shockley 1948

William Shockley

Dit zou al snel bekendstaan als een lagentransistor en zette een nieuwe standaard. Hiermee begon de miniaturisering van de technologie, die is uitgemond in het gebruik van microscopische transistors in computerchips en alle andere onderdelen van de moderne elektronische infrastructuur. William Shockley moet in de herinnering blijven omdat hij mede de transistor heeft uitgevonden in 1947, en ook om zijn verdere verbeteringen daarvan. Helaas wordt zijn naam vaak eerder geassocieerd met controversiële standpunten over rassenongelijkhied dan met zijn rol bij de ontwikkeling van de moderne elektronica en bij de totstandkoming van de moderne wereld.

Wikipedia kan je alles vertellen over William Shockley.