William Harvey bewees dat bloed altijd in één richting door lichaam reist
William Harvey bewees dat bloed altijd in één richting door lichaam reist

William Harvey bewees dat bloed altijd in één richting door lichaam reist

Hij bewees dat het bloed vele keren door het lichaam circuleert of rondgaat.

William Harvey 1615

William Harvey
William Harvey

William Harvey tuurde door zijn vergrootglas naar het zojuist gedode hert. Hij was op zoek naar bewijs voor zijn theorie. Hij wist dat bloed in een systeem moest circuleren. Harvey hoefde nu alleen nog maar zijn doorbraak in een boek op te schrijven. En dat deed hij. Niet iedereen was het eens met Harvey. Zijn theorieën waren zo nieuw, dat sommige artsen zeiden dat hij getikt was. Zelfs de grote Franse filosoof Rene Descartes was het niet met hem eens. Maar andere verdedigden Harvey. Zijn baanbrekende ontdekkingen over het menselijke lichaam maakten al snel bloedtransfusies mogelijk. Na een tijd kwam hij door zijn ideeën. En door de nauwkeurigheid van zijn test en berekeningen bekend te staan als een groot experimenteel arts. En de vader van de moderne medische wetenschap.

Wikipedia kan je alles vertellen over William Harvey.