Wilhelm Gottlieb Daimler

Wilhelm Gottlieb Daimler

Wilhelm Gottlieb Daimler, de man die de autorevolutie mogelijk heeft gemaakt, hield niet van autorijden

Wilhelm Gottlieb Daimler 1834-1900

De Duitser Gottlieb Daimler had zich al een groot deel van zijn leven met motoren beziggehouden toen hij de baanbrekende ontdekking deed die de loop van de geschiedenis zou veranderen. Daimler was er al vroeg van overtuigd dat stoomkracht uit de tijd was. Hij was een workaholic en toen hij eenmaal de eerste op petroleum werkende inwendige verbrandingsmotor had ontwikkeld, produceerde hij binnen een paar jaar de eerste motorfiets en de eerste vierwielige, op benzine rijdende auto. Daimler vestigde niet alleen in Duitsland, maar ook in Engeland en Frankrijk fabrieken.

Vroeg werk

De basis voor Daimlers werk was gelegd door pioniers als Jean-Joseph Lenoir (1822-1900), Alphonse Beau de Rochas (1815-1893) en Nikolaus August Otto (1832-1891), door hun ontwikkeling van twee- en viertakt verbrandingsmotoren die op gas werkten. Daimler was als technisch directeur van de fabriek van Otto al vanaf het begin van de jaren zeventig van de 19de eeuw hierbij betrokken en had een beslissende rol gespeeld bij de ontwikkeling van de viertaktmotor en de bijbehorende `Otto-cyclus’.

De Carburateur

In 1882 nam Daimler ontslag bij Otto en begon een eigen bedrijf samen met Wilhelm Maybach (1846-1929), een ingenieur die eerder voor hem had gewerkt bij Otto en die pionierswerk deed op het gebied van vloeibare petroleum als brandstof voor de inwendige verbrandingsmotor. Hoewel aardolie al duizenden jaren bekend was als brandstof en al decennia lang commercieel beschikbaar was, maakte men er nog geen gebruik van voor inwendige verbrandingsmotoren, omdat de vloeistof niet op dezelfde manier als gas kon worden samengeperst. Door hun ontwikkeling van de carburateur maakten Daimler en Maybach het echter mogelijk petroleum als brandstof te gebruiken. Door de carburateur werd de vloeibare petroleum verstoven tot een nevel die, op dezelfde manier als het gasmengsel van de oudere modellen, kon worden gebruikt in een viertaktmotor. In 1883 kreeg hun bedrijf de eerste octrooien en in 1885 hadden ze een lichte, op petroleum werkende motor ontwikkeld die de basis zou vormen voor de autoindustrie.

De eerste motorrijtuigen

Daimler maakte onmiddellijk gebruik van zijn motor en zette hem in zijn `Reitwagen’ uit 1885, de eerste motorfiets ter wereld. In 1886 ontwikkelde hij de eerste vierwielige, op benzine rijdende auto door met zijn motor een postkoets aan te drijven. Voor die tijd had Karl Benz (1844-1929) – ook een naam die nog steeds bekend is in de wereld van de autoindustrie – echter al een driewielig voertuig ontwikkeld, met een minder geavanceerde motor van 0,75 pk, maar met een superieure elektrische ontsteking. Daarom staat Benz bekend als degene die de eerste echte auto met een inwendige verbrandingsmotor heeft ontwikkeld.

Fusie met Benz

In 1889 construeerde Daimler een verbeterde viertakt tweecilindermotor en het volgende jaar bouwde Maybach een viercilinderversie. Benz maakte inmiddels vorderingen op het gebied van de autoproductie en in 1893 kwam de eerste in massa geproduceerde auto op de markt, de Benz Velo. Beide bedrijven waren – en zijn nog steeds – toonaangevend in de autoindustrie en in 1926 combineerden ze hun krachten door een fusie. Daimler was allang overleden, maar Benz leefde nog en zou de rest van zijn leven directeur zijn bij het nieuwe bedrijf. Ironisch genoeg was Daimlers dood verhaast doordat hij, ondanks het slechte weer en tegen het advies van zijn arts, beslist een autotocht had willen ondernemen. Overigens hield de man die de automobielrevolutie mogelijk heeft gemaakt, eigenlijk helemaal niet van autorijden.

Daimler en Mercedes

De ontwikkeling van de carburateur luidde het tijdperk van de benzinemotor in. Veel van de principes die Daimler ontwikkelde worden nog steeds in hedendaagse auto’s gebruikt. De naam Mercedes was eigenlijk de naam van de dochter van Emil Jellinek, een zakenman die onder het pseudoniem ‘Mercedes’ racewedstrijden reed in Daimler-auto’s. In 1900 werd een nieuwe motor ontwikkeld met de naam Daimler-Mercedes. Omdat deze motor vrijwel onverslaanbaar was, bleef de naam bekend en werd hij later geregistreerd als merk.
Een Daimler-auto won de eerste internationale autorace, van Parijs naar Rouen in 1894.

1885 Daimler krijgt octrooi voor de eerste op petroleum werkende inwendige verbrandingsmotor. 1885 Vindt de motorfiets uit. 1886 Vindt de vierwielige, op benzine rijdende auto uit. 1889 Construeert een verbeterde viertakt tweecilindermotor. 1899 Produceert de eerste Mercedes-automobiel. 1893 Karl Benz brengt de eerste in massa geproduceerde auto op de markt. 1926 Fusie van Daimler en Benz.

Author: Y Comak