VISIOENSLANG een belangrijk symbool in het Maya geloof

De visioenslang diende als toegangspoort naar het geestenrijk.

Mexico ca. 400 v.Chr.

Visioenslang waren een belangrijk deel van het aderlaten, een normaal gebruik voor de Maya’s rond 400 v.Chr. en onmisbaar in openbare en leiderschapsrituelen. De rituelen werden uitgevoerd op de top van piramides of op open binnenplaatsen waar de bevolking kon samen komen om het aderlaten te zien. De maya’s elite gebruikte lancetten van roggenstekels, vuursteen, been of obsidiaan om bloed uit veschillende delen van hun lichaam te laten vloeien.

Slangen stonden symbool voor de geest van het leven, en in het Maya geloof verschenen heilige voorouders als visioenslangen om te bevestigen dat de aantredend heerser de juiste was. Tijdens de aderlatingsritueel werd perkament of papier met bloed doordrenkt en verbrand om de visioenslang te bevrijden, die zou dan als een voorouderlijke geest in de rook verschijnen. De visioenslang was een belangrijk symbool in het Maya geloof, het vormde een medium tussen de fysieke wereld en de godheden, en ook tussen de levende wezens en de doden. In de aderlatingsritueel bewees de koning de contact met de visioenslang en middelpunt van de spirituele wereld, dat diende als doorgang tussen de tastbare en spirituele wereld. Ze geloofden dat de ingewijde via een trance in direct contact kwam met de reusachtige slang Ochan. Met deze ervaring voltooide hij zijn inwijdingsriten en vergaarde hij de benodigde kennis om een sjamaan te worden.