URANUS oervader van de goden

Voordat er een aarde was, was er slechts Chaos, een zwarte afgrond die gevuld was met nevel en donkere wolken.

Uit Chaos ontstonden drie oergoden: Gaia (aarde), Tartaros (de donkere afgrond onder de aarde) en Eros (de liefde).

Uranus, de hemel, werd zonder tussenkomst van een mannelijk wezen voortgebracht door Gaia, de aarde, die zelf was ontstaan uit Chaos de oerruimte. Uit de verbintenis van Uranus en Gaia kwamen de titanen voort, de reusachtige wezens die over het heelal heersten.Voordat de Olympische goden onder aanvoering van Zeus met succes de macht grepen.

Nakomelingen van Uranus en Gaia waren ook de cyclopen en de honderdarmige reuzen. Uranus betoonde zich echter een hardvochtig vader en echtgenoot. Hij duwde de cyclopen en honderdarmige reuzen direct na hun geboorte terug in de schoot van hun moeder, zodat Gaia hevige pijnen leed. Gaia berustte niet in deze mishandeling. Ze maakte een scherpe vuurstenen sikkel en vroeg haar kinderen haar te helpen hun wrede vader een lesje te leren. Geen van de titanen durfde dit aan, behalve Kronos, de jongste en sluwste titaan.

Hij verborg zich met de sikkel in een hinderlaag en wachtte af tot Uranus op Gaia ging liggen. Toen schoot hij toe en sneed Uranus’ geslachtsdelen af, die hij in de zee smeet. Aan druppels van Uranus bloed die op Gaia terechtkwamen ontstonden de erinyen, de giganten en de Melische nimfen. Uranus geslachtsdelen dreven naar Cyprus en uit het schuim dat zich er omheen vormde ontstond de liefdesgodin Aphrodite.