Tim Berners Lee

Tim Berners Lee

Weinig wetenschappelijke toepassingen hebben ons leven sterker veranderd dan de computer

Tim Berners Lee Geboren 1955

Ga 2500 jaar terug in de tijd en bedenk hoe Anaximander (circa 611-547 v.C.) met de mysteries van het bestaan worstelde. Zap dan door de eeuwen naar het nu en probeer te overzien hoe ons begrip van de wereld is veranderd en hoe succesvol wij allerlei aspecten ervan inmiddels manipuleren. Tim Berners-Lee, de Engelse bedenker van het World Wide Web, is de laatste in een lange rij personen die voortborduurden op elkaars werk en een facet van onze wereld of onze visie erop veranderden. Tezamen leidden al die veranderingen tot ons huidige, moderne leven, dat voor Anaximander waarschijnlijk volstrekt onbegrijpelijk zou zijn.

Op de schouders van reuzen

Weinig heeft onze verhouding met de wereld zo sterk beïnvloed als de computerwetenschap, waarin Berners-Lee werkzaam is. Het World Wide Web vervult een sleutelrol in die revolutie. Anders dan veel andere recente ontwikkelingen op dit gebied, zoals de vorming van een netwerk van computers ofwel het internet, en nieuwe toepassingen ervan zoals e-mail, is het idee van een World Wide Web aan één persoon toe te schrijven: Berners-Lee. Zelden heeft het werk van een enkeling zo’n opmerkelijke invloed gehad op het zakelijk verkeer, op de wetenschap en het leven van individuen als Berners-Lee’s creatie uit 1989.

Internet en het web

Het World Wide Web is iets anders dan het Internet. Het internet is de fysieke infrastructuur die het verzenden van data mogelijk maakt. Het ‘Web’ daarentegen was het eerste middel dat de wereld op grote schaal in staat stelde informatie uit te wisselen via het internet. Het idee kwam voor het eerst bij Berners-Lee op toen hij in 1980 een programma, ‘Enquire’, schreef. Het concept hiervan was simpel: hij wilde zijn digitale informatie systematiseren en koppelde bepaalde woorden in zijn documenten aan andere documenten op zijn computer (‘linking’). Zo kon Berners-Lee van het ene document of stukje informatie naar andere, eraan gerelateerde springen met een minimum aan inspanning. De volgende jaren broedde hij op mogelijkheden om zijn documenten aan die van anderen te koppelen, en andersom, zonder een centrale database. Een logisch uitvloeisel hiervan was zijn ontwerp – in 1989 – van wat bekend zou worden als het World Wide Web. Berners-Lee schreef een simpele algemene computertaal, Hypertext Mark-Up Language (HTML), waarin auteurs hun documenten uitwisselbaarkonden maken, voorzien van de benodigde ‘links’, een protocol om de pagina’s aan elkaar te koppelen op het internet (Hypertext Transfer Protocol of (HTTP) en een adresseringssysteem om de pagina’s te identificeren en te bereiken via een Universal Resource Locator (URL). Zijn volgende stap was het creëren van een Graphical User Interface (GUI), waardoor gewone, niet-technische gebruikers de pagina’s konden lezen. Het werd gelanceerd in 1991 en in een mum van tijd koppelden overal ter wereld personen hun pagina’s aan het compleet ‘ongecontroleerde’ Web. Berners-Lee, die net als de rest van de wereld niet had gedacht dat zijn creatie zo’n vlucht zou nemen, had al veel gedaan voordat hij zijn revolutionaire idee uitwerkte. Na zijn vroege carrière in de software en systeembouw ging hij voor CERN (centrum voor hoge-energiefysica) werken, waar hij het idee voor Enquire kreeg. Nu woont Berners-Lee in de Verenigde Staten, waar hij werkt in het Computer Science Laboratory van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hij is voorzitter van het World Wide Web Consortium (‘W3C’), dat als doel heeft ‘het web tot volle ontplooiing te laten komen’. En weer heeft een nieuwe wetenschappelijke toepassing, het World Wide Web, in het leven geroepen door een visionair idee van een enkele wetenschapper, de wereld veranderd. Hoe vaak en hoe zal de wetenschap dat de komende 2500 jaar bewerkstelligen? Onze vermoedens zijn waarschijnlijk niet beter dan die van Anaximander.

Het leven van alledag en het web

De doorlopende verbeteringen van ‘browsers’ en andere technologieën hebben de toegang tot het Web zo makkelijk gemaakt dat tientallen miljoenen mensen er elke dag gebruik van maken. En het aantal blijft groeien. Wie nu een auto wil kopen, onderzoek wil doen voor een scriptie, naar de radio wil luisteren of een weersvoorspelling nodig heeft, kan dat doen via het Web – iets wat twee decennia geleden nog onmogelijk was.

1976 Berners-Lee studeert af aan Queen’s College, Oxford. 1978 Verlaat Plessey en gaat bij D.G. Nash in Engeland werken. 1984 Gaat werken bij CERN, het Europese centrum voor hoge-energiefysica in Genève. 1989 Stelt een project voor, dat bekend wordt als het World Wide Web, waarbij alle mensen hun kennis kunnen delen in een netwerk van hypertextdocumenten.

Author: Y Comak