De rivieren Tigris en Eufraat vormden de basis van Mesopotamië
De rivieren Tigris en Eufraat vormden de basis van Mesopotamië
De rivieren Tigris en Eufraat vormden de basis van Mesopotamië

De rivieren Tigris en Eufraat vormden de basis van Mesopotamië

Mesopotamië betekent het land tussen de rivieren. De rivieren zetten veel klei af op hun oevers. Met die klei bouwden ze huizen en steden.

Mesopotamiërs

De Eufraat en de Tigris beginnen in de bergen van wat nu Turkije is. Ze brachten water naar de akkers. De grote rivieren van Mesopotamië zetten veel klei af op hun oevers. Die klei vormde de basis van de Mesopotamische beschaving. De Mesopotamiërs gebruikten de klei om potten te maken. Ze maakten er ook tabletten van om op te schrijven en bakstenen om mee te bouwen. Ze maakten ook geglazuurde bakstenen en gekleurde tegels. Die gebruikten ze voor hun prachtige openbare gebouwen en stadsmuren. In de loop van de tijd groeide de bevolking en breidde het kanalenstelsel zich uit.

Dicht bij de rivieren was de grond vruchtbaar en geschikt voor landbouw. Verder weg was het land droog en onbewoond. Alle Mesopotamiërs moesten verplicht helpen op kanalen te repareren of te bouwen. De Mesopotamiërs wisten hoe belangrijk schoon water was. Het meeste water haalden ze uit de rivieren. Grote steden bouwden ze altijd vlak bij een rivier. Rond 2000 v.Chr. hadden koninklijke paleizen en de huizen van rijke mensen al een toilet. Het toilet werd tegen een buitenmuur gebouwd. Het was een zitplaats boven een gat dat naar een buis leidde. De buis kwam uit in en rioolstelsel dat onder de straten liep.

Om water op te slaan en het land te irrigeren moesten de mensen samenwerken. Daarom gingen ze bij elkaar wonen. De eerste belangrijke stad was Oeroek. Hij is rond 2700 v.Chr. gebouwd. Oeroek was in drieën verdeeld: een deel voor huizen, een deel voor tempels en een deel voor tuinen. Net als andere steden werd Oeroek beschermd door een muur van bakstenen. Elke stad had zijn eigen heerser en god. Daaraan was de trapvormige piramide ziggoerat gewijd. Deze trapvormige piramides torenden boven de steden uit.

Wikipedia kan je meer vertellen over Tigris en Eufraat.