Thomas Alva Edison

‘Tot de mens een grashalm kan namaken, lacht de natuur om “wetenschappelijke” kennis’

Thomas Alva Edison 1847-1931

Thomas Alva Edison, die van Nederlandse herkomst was, deed niet alleen tal van wereldberoemde uitvindingen, maar zou ook hebben gezegd: ‘Genialiteit is 1 procent inspiratie en 99 procent transpiratie: Deze uitspraak is een treffende samenvatting van zijn arbeidsethos.

Met vallen en opstaan

Dat betekende overigens niet dat Edison niet een uiterst creatief en origineel persoon was. Hij had bijvoorbeeld een totaal andere instelling tegenover de natuurwetenschappen dan vrijwel alle
andere onderzoekers en uitvinders uit zijn tijd: hij verachtte ingewikkelde theoretische en wiskundige methoden en vertrouwde liever op experimenteren en testen. Latere commentatoren hebben Edisons unieke houding aan allerlei factoren toegeschreven, zoals zijn gebrekkige schoolopleiding (hij was op zijn 12de van school gegaan) en zijn afnemende gehoor na zijn 14de, waardoor hij vrijwel doof was geworden en zich dus helemaal aan zijn werk kon wijden. Zijn moeder vertelde ooit dat hij van jongs af aan altijd vragen stelde over alles wat hij leerde – maar dat zou ook de ‘1 procent’ kunnen zijn.Edison weigerde te accepteren dat iets onmogelijk was, zolang hij niet door uitvoerige experimenten had geprobeerd het tegendeel aan te tonen. In zijn eigen woorden: ‘Ik kom er eerst achter wat de wereld nodig heeft. Daarna probeer ik het uit te vinden.’Met zo’n 1093 patenten op zijn naam (al dan niet gedeeld met anderen) tegen de tijd dat hij op zijn 83ste stopte met uitvinden, kon niemand eraan twijfelen dat Edison meende wat hij zei. Hij was de productiefste uitvinder die de wereld ooit had gekend en vroeg gemiddeld eens per twee weken een octrooi aan. Het gaat daarom niet zozeer om de vraag op welke manier hij de wereld veranderde, maar meer om welk van zijn uitvindingen de wereld het meest veranderde.

Zijn belangrijkste uitvinding

Was het bijvoorbeeld de fonograaf, het eerste apparaat ter wereld (ontworpen en gebouwd in 1877) dat geluid kon opnemen en dat zelfs Edison zelf verraste toen het werkte? Was het de eerste commercieel interessante gloeilamp, die in 1879 werd geproduceerd na meer dan 6000 pogingen om de juiste gloeidraad te vinden, tot de oplossing eindelijk was gevonden in de vorm van gecarboniseerde bamboevezels? Was het de ontwikkeling van de eerste commerciële energiecentrale die woonhuizen en bedrijven rechtstreeks van stroom en warmte voorzag – in 1882 door Edison opgezet in Lower Manhattan – en die de kiem vormde van het latere bedrijf General Electric? Of was het de ontwikkeling van apparaten voor het opnemen en afdraaien van films, respectievelijk de kinetograaf en de kinetoscoop, die vanaf 1894 commercieel beschikbaar waren en aan de basis stonden van de stomme film en de filmindustrie? Edison deed nog meer opmerkelijke uitvindingen. Bijvoorbeeld de koolmicrofoon, die nog steeds wordt gebruikt in telefoons en die Bells telefoon hoorbaar genoeg maakte voor commercieel gebruik. Of de dictafoon, de stencilmachine, de elektronische stemmachine (het eerste apparaat waarvoor hij een patent kreeg) en zijn eerste commercieel succesvolle uitvinding, de universele beurstikker, die hij in 1870 verkocht voor $40.000, zodat hij in staat was het onderzoek voor zijn latere uitvindingen te financieren.

Een revolutionair idee

Edisons revolutionaire gewoonte om speciale onderzoekscentra te vestigen waar uitvinders, ingenieurs en wetenschappers dag en nacht bezig waren met het testen en bouwen van uitvindingen, maakte van veel van zijn ideeën een succes. Dat begon al met zijn laboratorium in Menlo Park, New Jersey, in 1876. Deze centra waren niet alleen van praktisch belang voor Edison om zijn uitvindingen uit te werken, maar ze veranderden ook de houding van het bedrijfsleven tegenover onderzoek.

Het erfgoed van Edison

Hoewel Thomas Alva Edison beslist de beroemdste Amerikaan van zijn tijd was, werd hij op school als achterlijk beschouwd als gevolg van zijn slechthorendheid en kreeg hij een gebrekkige opleiding.
Ondanks deze ongunstige start veranderde Edison zonder twijfel de wereld, met meer dan 1093 patenten op zijn naam. Maar deze uiterst productieve uitvinder had het idee dat hij nog maar net begonnen was. Tot de mens een grashalm kan namaken,’ zei hij eens, ‘lacht de natuur om onze zogenaamde “wetenschappelijke” kennis. We kennen nog geen miljoenste procent.’

1870 Edison doet zijn eerste commercieel succesvolle uitvinding, de universele beurstikker. 1875 Vestigt zijn laboratorium in Menlo Park 1877 Krijgt octrooi op de koolmicrofoon, die nog steeds wordt gebruikt in telefoons. 1877 Vindt de fonograaf uit. 1879 Vindt de eerste commercieel bruikbare gloeilamp uit.