Sjamanisme was de eerste en nog steeds bestaande godsdienst
Sjamanisme was de eerste en nog steeds bestaande godsdienst
Sjamanisme was de eerste en nog steeds bestaande godsdienst

Sjamanisme was de eerste en nog steeds bestaande godsdienst

Het animistische geloof in een wereld die wordt bevolkt door geesten.

De wortels van profetie als geïnspireerde uiting van de onzichtbare wereld liggen in het sjamanisme. De oorsprong van het sjamanisme ligt in het verleden van de mens als jager, verzamelaar en gaat zeker enkele millennia verder terug dan het geschreven woord. Hoewel het woord ‘sjamaan’ dat priester betekent uit Siberië afkomstig is kwamen sjamanen en hun rituelen in verschillende vormen in alle werelddelen voor. Ook vandaag de dag nog wordt het sjamanisme overal op de wereld beoefend.

Alle sjamanen beweerden toegang te hebben tot informatie die niet beschikbaar was voor het overgrote deel van de mensheid. De kennis was afkomstig van de geesten die de sjamanen ontmoetten op hun reizen in de andere wereld, want zij waren geestelijke reizigers van wie de ziel het stoffelijke lichaam verliet. De reizen die de sjamanen maakten, voerden hen soms naar het domein van de goden of naar verafgelegen delen van de echte wereld. Ze brachten bij hun terugkeer informatie mee die ten goede kon komen aan het dorp of de stam. Het voertuig dat de sjamanen op hun reizen gebruikten was de trance. De methoden die de sjamanen ontwikkelden om in trance te komen verschilden per voorkomende hulpmiddelen, evenals het gebruik van bepaalde hallucinogene stoffen. Elke cultuur interpreteerde de westelijke reizen van de sjamanen in termen van de eigen traditie.

De sjamanen beoefenden overal ter wereld nog vele andere functies naast het zorgen voor wild in tijden van voedsel schaarste. De geneeskunst was een van de belangrijkste, want sjamanen waren de artsen van de vroege samenleving. Verder bracht hij nieuws mee over het lot van verdwenen personen, zocht hij regen in tijden van droogte en hielp hij in tijden van de oorlog de overwinning veilig te stellen. Sjamanen konden ook naar de toekomst reizen om de waarschijnlijke uitkomst van een gevecht of het verloop van een ziekte te weten komen.

Reader Rating0 Stemmen
0