RHEA dochter van Uranus en Gaia

RHEA dochter van Uranus en Gaia

De titane Rhea was een dochter van Uranus en Gaia. Ze was de echtgenote van de ontzagwekkende titan Kronos, die zijn vader afzette als heerser over het heelal. Rhea baarde Kronos zes kinderen: de goden en godinnen Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon en Zeus. Omdat Kronos van zijn moeder Gaia had gehoord dat ook hij van de troon zou worden gestoten door een van zijn kinderen, verslond hij hen direct na de geboorte. Alleen Zeus, zijn jongste zoon ontsnapte aan dit treurig lot, omdat Rhea Kronos in plaats van de pasgeborene een in doeken gewikkelde steen overhandigde. Zeus zelf werd door haar naar Kreta gebracht waar de nimf of geit Amalthea zich over hem ontfermde. Toen hij eenmaal volwassen was geworden dwong Zeus zijn vader zijn broers en zusters weer uit te braken. Vervolgens brak er een verschrikkelijke machtsstrijd uit tussen de jongere goden en de titanen (de ‘titanenstrijd’), die uiteindelijk in het voordeel van Zeus en de zijnen werd beslecht. Rhea werd voorval vereerd op Kreta, in Arcadië en in Phrygië, waar men haar wel gelijkstelde aan Cybele.

Author: Y Comak