Adam en Eva in de Hof van Eden

Volgens legenden rondom het boek van de engel Raziël was dit oorspronkelijk een werk over de geheimen van alle kennis die de engel Raziël aan Adam onthulde.

De aartsengel Raziël stond dicht bij gods troon en hoorde zodoende alles wat werd besproken, en schreef dat op. Raziël zou het boek aan Adam hebben gegeven nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hadden gegeten, opdat hij god beter zou begrijpen. De andere aartsengel waren boos dat Raziël de kennis had weggegeven aan de mens, en stalen het boek van Adam en wierpen het in de oceaan. God besloot om Raziël niet te straffen, maar liet het boek door een andere engel uit de oceaan halen en gaf het terug aan Adam en Eva.

Volgens sommige bronnen werd het boek doorgegeven aan Henoch, de latere engel Metatron, bewaarder van de hemelse schatten die mogelijk zijn eigen geschriften aan het werk heeft toegevoegd. Na Henoch gaf de aartsengel Rafaël het boek aan Noach, die de kennis gebruikte om de ark te bouwen. Later zou het boek van de engel Raziël in handen van koning Salomo zijn gekomen.

De meeste historici stellen dat het boek van de engel Raziël in de dertiende eeuw is ontstaan, maar is gebaseerd op oudere teksten. De middeleeuwse versie is waarschijnlijk samengesteld door de joodse mysticus Eleazar van Worms, die verschillende kabbalistische werken samenvoegde. Het complete boekwerk werd in vijf boeken verdeeld. Een deel ervan heeft de vorm van een mystiek schepppingsverhaal, maar het gaat vooral over engelenleer, magische aanwendingen van de dierenriem, gematria, namen van god, beschermde spreuken en een manier om magische genezende amuletten te schrijven. Volgens Eleazar van Worms bracht Raziël Adam de macht van het spreken bij, en de macht van de ziel binnen de beperkingen van het fysieke lichaam en de fysieke wereld. Raziël leerde Adam dat men door magie te gebruiken het eigen leven vorm kon geven, in plaats van het lot te accepteren. Gematria was een Assyrisch Babylonisch systeem van numerologie, dat werd overgenomen door joodse mystici, en dat een numerieke waarde toekende aan een woord zinsnede en daarmee het woord en het getal magische eigenschappen gaf. Elke letter van het Hebreeuwse alfabet is zeer symbolisch, zowel in de klank als in de positie in een woord.