PROMETHEUS schepper van de mensen

Nadat Prometheus de mensen het vuur had geschonken strafte Zeus zowel de mensheid als haar weldoener.

De titan Prometheus was een zoon van Iapetus en Themis. Volgens sommige lezingen was hij de schepper van de mensen, die hij uit de aarde zou hebben gekneed naar het beeld van de onsterfelijke goden, waarna de godin Athena de eerste mens het leven zou hebben ingeblazen. Als onvermoeibaar voorvechter van de rechten van de mensheid tegenover de goden nam Prometheus onder de onsterfelijken een unieke plaats in. Zijn naam betekende ‘de vooruitdenkende’ en dat was in zekere zin precies wat Prometheus was: iemand die anderen te vlug en te slim af was. De belangrijkste gedupeerde van zijn sluwheid was de oppergod Zeus, die Prometheus evenwel gruwelijk strafte voor zijn streken.

In de titanenstrijd, de strijd strijd van Zeus en de andere Olympische goden tegen de titanen, streed Prometheus niet met zijn soortgenoten mee. Vervolgens hoopte hij de levenstoestand van de toentertijd nog achterlijke en primitieve mensen te verbeteren en hij rekende daarbij op Zeus’ steun. Die bleef echter uit, zodat Prometheus andere middelen beproefde. Toen er een overeenkomst werd gesloten om de verhouding tussen goden en mensen te bepalen, werd daarbij een os geslacht. Prometheus zorgde dat de verdeling van de lichaamsdelen van dit offerdier voor de mensen gunstiger uitviel dan voor de goden.

Zeus veinsde dat hij Prometheus list niet had doorzien, koos het slechtste deel en ontstak in woede, niet zonder bijbedoeling, want hij had nu een motief om de mensheid de gave van het vuur te onthouden. Prometheus stal vervolgens het vuur uit de hemel, waar Zeus het had verborgen. De slimme titaan stak het vuur in een venkelstengel en schonk deze aan de mensen. Het vuur lag aan de basis van alle beschavingen en Prometheus bracht de mensheid nog vele andere zegeningen.

Prometheus zelf werd in opdracht van Zeus door Hephaistos aan een rots vastgeketend. Elke twee dagen kwam, bij wijze van extra foltering, een adelaar een stuk van zijn lever uitpikken, de lever groeide voortdurend aan. Maar Prometheus had nog altijd enkele troeven in handen. Heracles doodde de adelaar met een pijlschot en bevrijdde de titan uit zijn ketenen.