POSEIDON god van de zeeën

Poseidon (drankgever) was even gevaarlijk met zijn drietand als Zeus met zijn bliksemschichten.

De cycloop had de drietand voor hem gemaakt voor de strijd tegen de Titanen, en hij kon er bergrichels, zeebodems eilanden en zelfs continenten mee opprikken. Na de oorlog werd de drietand zijn machtigste instrument.

Poseidons woning ligt niet op de Olympus, waar hij wel toegang heeft, maar met zijn gade Amphitrite (vrouw) hield hij verblijf in zijn gouden paleis te Aigai, dat in de diepte van de zee is gelegen.

Poseidon (zoon van Kronos, broer van Zeus en Hades, god van de zeeën, aardbevingen en paarden).