PALLAS ATHENA krijgskunst en vrede

Pallas Athena verscheen uit het hoofd van Zeus en bleek een loyale medestander van Zeus.

Athena of Pallas Athena was een van de twaalf Olympische goden, die samen met de oppergod Zeus op de berg Olympus verbleven. Ze was een van de belangrijkste Griekse godheden en had vele aspecten en eigenschappen. Zo was ze een oorlogsgodin, maar tevens een godin van wijsheid en wetenschap, en de beschermster van diverse ambachten. Ze was de beschermster van de steden en werd in vele Griekse steden vereerd, in het bijzonder in Athene. Van deze stad was ze de beschermgodin bij uitstek.

Athena koos in de Trojaanse Oorlog partij tegen de Trojanen, omdat zij het aan Paris niet kon vergeven, dat hij de gouden appel, die voor mooiste van de godinnen was bestemd, niet aan haar had toegewezen. Weinig goden mengden zich zo actief in de Trojaanse oorlog als zij. Ze was een onvermoeibaar helpster van de Grieken. Ze zette hen aan tot de strijd, beschermde hen, kwam hen te hulp en vocht soms persoonlijk met hen mee. Haar halfbroer, de oorlogsgod Ares die de Trojanen steunde, bleek geen partij voor haar. Maar Ares was dan ook de god van de onberaden, woeste strijd, terwijl Athena de weloverwogen oorlogvoering belichaamde. Haar steun aan de Grieken was niet onbeperkt en onvoorwaardelijk: toen de kleine Ajax na de val van Troje de Trojaanse koningsdochter Cassandra op haar altaar verkrachtte en daarbij ook nog eens haar godenbeeld omversmeet, trok ze haar steun aan de Grieken in. Met Ajax liep het slecht af alleen Odysseus mocht zich in Athena’s blijvende gunst verheugen. Maar hij was dan ook als held die het niet zozeer van brute kracht als wel van zijn intelligentie moest hebben, een man naar Athena’s hart.

Andere helden die bij hun bovenmenselijk zware taken door Athena werden bijgestaan waren Heracles, die veel aan haar te danken had, Jason, Bellerophon en Perseus. Perseus doodde met haar hulp de gorgo Medusa, die Athena had beledigd en daarom door haar afstotend lelijk was gemaakt. Zo afstotend dat iedereen die haar zag ter plaatse versteende. Perseus schonk het afgehakte hoofd van medusa aan zijn beschermster, die het op de aegis en haar schild aanbracht.

Pallas Athena (dochter van Zeus, beschermster van kunstenaars, handwerkslieden en Athene, oorlog, wijsheid, oorlogsgodin, beschermengel van Griekse helden).