Hipparchus
Lees meer
Posted in Bekende wetenschappers

Hipparchus

De eerste die de begrippen lengte en breedtegebruikte bij geografische plaatsbepaling Hipparchus ca. 170-125 v.C. Hipparchus heeft veel tijd besteed aan het bepalen van de…

Archimedes
Lees meer
Posted in Bekende wetenschappers

Archimedes

‘Geef me een standplaats en een hefboom en ik kan de aarde bewegen’ Archimedes ca. 287-212 v.C. Geef mij een standplaats en ik kan de…

Euclides
Lees meer
Posted in Bekende wetenschappers

Euclides

Na de bijbel is De elementen waarschijnlijk het meest bestuurde boek aller tijden Euclides ca. 330-260 v.C. Koning Ptolemaeus I Soter van Egypte schijnt Euclides…

Aristoteles
Lees meer
Posted in Bekende wetenschappers

Aristoteles

Aan de ideeën van Aristoteles is lang een welhaast goddelijk gezag toegekend Aristoteles ca. 384-322 v.C. Het natuurkundige en kosmologische werk van Aristoteles heeft het…

Plato
Lees meer
Posted in Bekende wetenschappers

Plato

‘Laat niemand hier binnentreden die niets weet van meetkunde’ Plato ca. 427-347 v.C. Om te begrijpen hoe Plato tot zijn conclusies kwam die zo’n diepe…

Democritus van Abdera
Lees meer
Posted in Bekende wetenschappers

Democritus van Abdera

Democritus beargumenteert dat het atoom de basis is van alles Democritus ca. 460-370 v.C. John Dalton wordt tegenwoordig algemeen gezien als de grondlegger van de…

Hippocrates van Kos
Lees meer
Posted in Bekende wetenschappers

Hippocrates van Kos

Zijn voorschriften hebben meer dan 2000 jaar later hun geldigheid behouden Hippocrates van Kos ca. 460-377 v.C. Veel van wat aan Hippocrates wordt toegeschreven, staat…

Pythagoras
Lees meer
Posted in Bekende wetenschappers

Pythagoras

‘Alle fysieke zaken, de sterren, het heelal, zijn wiskundig met elkaar verbonden’ Pythagoras ca. 581-497 v.C. Er is maar zeer weinig bekend over het leven…

Anaximander
Lees meer
Posted in Bekende wetenschappers

Anaximander

Anaximander was in feite de ontdekker van het begrip ruimte, een heelal met diepte Anaximander ca. 610-547 v.C. Stel u voor dat iedereen geloofde dat…