ODYSSEUS held uit de Trojaanse oorlog

Odysseus, de enige zoon van Laërtes en Anticlea, was koning va Ithaka. Hij was een van de voornaamste helden uit de Trojaanse oorlog en een van de belangrijkste figuren uit de hele Griekse mythologie.

Hij speelde een bepalende rol in de strijd om Troje. Hoewel hij een krachtig en zeer geducht held was, lag Odysseus grootste talent niet in zijn vaardigheid in het hanteren van de wapens. De eigenschappen waarin hij vrijwel iedereen overtrof en waarmee hij zich uit talloze netelige situaties kon redden, was zijn buitengewone listigheid. Dankzij zijn listigheid werd het houten paard vervaardigd waarmee uiteindelijk Troje werd veroverd. En dankzij zijn listigheid, sluwheid en doorzettingsvermogen en niet te vergeten de loyale steun van de godin Athena, die een zwak voor hem had. Wist hij de vele verschrikkelijke tegenslagen op zijn terugreis vanuit te overwinnen en ten slotte behouden op zijn eiland Ithaka aan te komen, waar hij vervolgens de gewetenloze edelen die dongen naar de hand van zijn vrouw praktisch op zijn eentje wist te verslaan.

Vanuit Troje voer Odysseus eerst naar het eiland van de Ciconiërs voor de kust van Thracië. Daar verwoesten en plunderen hij en zijn mannen een stad, waarbij ze de inwoners doodden. Andere Ciconiërs namen echter waraak en richtten een slachting aan onder Odysseus argeloos feestvierende kameraden. Vervolgens bereikte de ‘stedenwinger’ na door een zware storm uit de koers te zijn geslagen, het land van de Lotuseters. Een deel van zijn mannen proefde daar van de heerlijke zoete maar zwaar verslavende lotusbloemen en piekerde er niet meer over nog verder te reizen. Nadat zij met geweld naar de schepen waren teruggebracht werd de reis voortgezet en wel naar het eiland van de cyclopen, brute eenogige reuzen. Odysseus belandde met twaalf makkers in de grot van de cycloop Polyphemus, die zes mannen opat en ook de overigen wilde doden.

Odysseus redde zichzelf en zijn zes in leven gebleven kameraden uit de deze netelige situatie door Polyphemus dronken te voeren, hem terwijl hij zijn roes uitsliep zijn ene oog uit te steken en hangend onder de buik van zijn schapen uit zijn grot te ontsnappen.

Odysseus verrichte in de strijd voor Troje verschillende heldendaden. Samen met Diomedes voerde hij, in een voor de Grieken benarde fase oorlog, een nachtelijke missie uit.