NICOLAAS COPERNICUS BEWEERDE DAT DE PLANETEN OM DE ZON BEWOGEN

Nicolaas Copernicus bedacht dat de planeten in cirkels bewogen. Zijn idee over het pad dat zo volgden klopte niet. Maar zijn basisgedachte dat de aarde en andere planeten rond de zon bewogen was juist.

Nicolaas Copernicus 1504

Volgens Nicolaas Copernicus was de zon het middelpunt van het zonnestelsel en de planeten draaiden eromheen. Alleen de maan ging rond de aarde. Copernicus maakte één grote fout. Hij zei dat de planeten in een cirkel rond de zon bewogen. Maar eigenlijk volgen ze een elliptisch of ovaal pad. De aarde was geen stil hemellichaam in het midden van het universum. Vanaf dat moment had hij de details van zijn theorie verder uitgewerkt en opgeschreven. Hij dacht dat de aarde en andere planeten rond de zon draaiden. Hij dacht ook dat de aarde elke dag rondom zijn eigen as draaide. Voorzichtig besprak Copernicus zijn ideeën met bevriende collega’s. De meesten waren het met hem eens. Zo ook de wiskundige Georg Rheticus, die zelfs een samenvatting van zijn theorie had gedrukt.

Dus waarom aarzelde Copernicus om de mensen te vertellen dat ze op een bewegende planeet leefden? De reden was de almachtige katholieke kerk. Copernicus was ook een priester en hij wist dat de kerk het er absoluut niet mee eens zou zijn. Hij was bang voor de gevolgen, maar hij moest de waarheid vertellen. Copernicus maakte het zelf niet meer mee maar zijn ideeën hebben voor altijd de manier waarop we naar de wereld kijken veranderd. In 1543 vlak voor zijn dood publiceerde hij eindelijk zijn boek. Het motiveerde andere wetenschappers, waaronder Galileo Galilei om het zonnestelsel te bestuderen en uiteindelijk te bewijzen dat Copernicus gelijk had gehad. Maar nu weten we dat de aarde niet het middelpunt van het zonnestelsel is. Want hij draait inderdaad om de zon.

Terug naar HOME

Wikipedia kan je alles vertellen over Nicolaas Copernicus.