ELEMENTEN PERIODIEK SYSTEEM DER ELEMENTEN

Een element is een substantie of chemische stof waarvan alle atomen identiek zijn en hetzelfde aantal elektronen, protonen en neutronen hebben.

Er bestaan circa 112 verschillende elementen. Ieder element heeft bepaalde fysische eigenschappen, zoals kleur, glans en hardheid. Andere fysische eigenschappen zijn de temperatuur waarbij het element smelt (van vaste stof overgaat in vloeistof) of gaat koken (van vloeibaar gasvormig wordt), dichtheid (massa per volume), en de mate waarin het element elektrische stroom geleidt. Een element heeft ook chemische reactie met andere atomen of elementen verbindt en de mate waarin het zulke reacties vertoont.

Het periodiek systeem

Tot de basisinformatie in de natuurwetenschappen behoort de lijst van zuivere chemische stoffen, de elementen. Deze lijst kent rijen en kolommen die samen het periodiek systeem genoemd worden. Tot nu toe zijn er 112 elementen bekend. Ongeveer 90 ervan zijn natuurlijk en komenop en in de aarde voor, of rond planeten en sterren. De overige elementen kunnen kunstmatig en synthetisch gemaakt worden in scheikundige laboratoria en geneesmiddelenfabrieken. In het periodiek systeem zijn de elementen geordend op basis overeenkomstige fysische eigenschappen, zoals de manier waarop de atomen uit kleinere deeltjes zijn opgebouwd, gewicht en dichtheid. De elementen hebben ook chemische eigenschappen; die worden bepaald door de manier waarop een element met andere reageert, zich met hen verbindt.

Wist je dit?

Het periodiek systeem de elementen wed in 1868 door Dmitri Mendelejev (of Mendelajef) (1834-1907) opgesteld. Hij schreef de kenmerken en eigenschappen van elk elementen op een kaartje en probeerde die op allerlei manieren te rangschikken. De beste ordening liet zien dat de eigenschappen van de elementen uit iedere kolom (van boven naar beneden) sterk overeenkomen.