Natuurkunde weetjes

Natuurkunde is de studie naar de fysieke krachten die het heelal beheersen, van subatomair tot interstellair niveau. Het biedt definities voor materie, energie, kracht en beweging. Wetten en principes illustreren hoe deze fenomenen met elkaar in verband staat. Er zijn meerdere takken, zoals klassieke mechanica, elektromagnetisme, optiek en ook recentere disciplines als kwantummechanica.