Michael Faraday bedacht de eerste moderne theorie. Die elektriciteit met magnetisme in verband bracht. En was ook de eerste die met een magnetisch veld elektrische stroom opwekte.

Michael Faraday 1813

Onze moderne wereld vol elektriciteit en apparaten begon op 3 september 1822. Want op die dag zette Michael Faraday in een laboratorium in London op een houten werkbank zijn apparatuur in elkaar. Tien jaar lang had hij ontelbare keren geprobeerd om één van zijn dromen te laten uitkomen. Namelijk de ontdekking van de verborgen krachten van elektriciteit en magnetisme. Faraday deed zijn experiment nog een keer. Hij controleerde of de magneet in het midden van het glas met kwik goed vastzat. Daarna verbond hij een stroomdraad vanuit het kwik met één van de twee contactpunten. Zonder hoge verwachtingen verbond Faraday het uiteinde van een tweede stroomdraad met de andere pool van de batterij. Daarna liet hij het uiteinde van deze draad in het kwik bengelen.

Geluidloos en onzichtbaar begon er elektriciteit uit de batterij te stromen. Die ging langs de bengelende draad naar beneden door het kwik heen. En via de andere draad weer terug naar de batterij. De elektriciteit wekte een krachtenveld op rondom de bengelende draad. De kracht van de magneet ging ertegenin. Waardoor de draad bewoog. Toen de draad rond de magneet slingerde wist Faraday dat hij zijn theorie eindelijk bewezen had. Hij had elektriciteit omgezet in beweging. En hiermee de elektromotor uitgevonden! Hij had een heel rijk man kunnen zijn. Maar geld interesseerde hem niet. Want zijn ontdekkingen gaven hem alle voldoening die hij nodig had. Ook was Faraday niet bang bij zijn experimenten. Want hij testte zelfs de elektriciteit van sidderalen door ze in zijn handen te houden!

Terug naar HOME

Wikipedia kan je alles vertellen over Michael Faraday.