Meso Amerika was een gebied met verschillende culturen
Meso Amerika was een gebied met verschillende culturen
Meso Amerika was een gebied met verschillende culturen

Meso Amerika was een gebied met verschillende culturen

Lang voordat Europeanen naar Amerika kwamen waren Azteken, Inca’s en Maya’s al handige bouwers.

Toen de eerste Spanjaarden in de vroege 16de eeuw aankwamen troffen ze dan ook prachtige steden aan in de oerwouden van Meso-Amerika. Ook in de woestijnen in het zuidwesten van de Verenigde Staten hadden mensen een hoge graad van vakmanschap bereikt. Al deze volken woonden in een onherbergzame omgeving en hadden allerlei technologieën ontwikkeld om daar te kunnen overleven. In de loop van hun geschiedenis hebben ze technologieën geleidelijk verbeterd. Niet alle oude Amerikaanse volken hebben veel nagelaten. Sommige volken bouwden niet met steen waardoor er weinig van hun gebouwen overgebleven is.

Piramides waren er niet alleen in het oude Egypte maar ook in Amerika. De indianen die daar leefden hadden een hoog ontwikkelde technologie. Ze wisten veel over de zon, de sterren en de planeten. Het gaat vooral over de Maya’s en de Azteken die in Mexico woonden en de Inca’s die in Peru woonden. Het rijk van de Maya’s kwam in de 9de eeuw na Chr. ten einde. De latere rijken van de Azteken en de Inca’s hielden stand tot de Spanjaarden in 1519 in Mexico en in 1532 in Peru aankwamen. Beide rijken waren inmiddels verzwakt door politieke verdeeldheid en konden de strijd met de Spaanse vuurwapens niet winnen.

Wikipedia kan je alles vertellen over Meso-Amerika.