Dit is waarom op veel Indiaanse plaats een medicijnwiel staan
Dit is waarom op veel Indiaanse plaats een medicijnwiel staan

Dit is waarom op veel Indiaanse plaats een medicijnwiel staan

Dit is waarom op veel Indiaanse plaats een medicijnwiel staan
Reader Rating1 Stem
3.8

Overal op de vlakten van de noordelijke Verenigde Staten en zuidelijk Canada zijn stenen medicijnwielen te vinden.

Sommige zijn erg groot, met een doorsnede van meer dan 12 meter. De prachtige prehistorische steenfor­matie in de Bighorn Mountains staat bekend als een krachtige en heilige kosmologische plaats voor indianen. Het medicijnwiel werd tussen 1500 v.Chr. en 500 n.Chr. gemaakt door een oude Aztek-Tanoancultuur en werd bijna 300 jaar geleden ontdekt door Crow-indianen. Ze waren echter bang voor de energie van de plek, en toen het nieuws andere inheemse stammen jongen bedreigde. Als wederdienst nam de ade­laar hem mee en werd zijn gezicht weer gaaf.

Volgens de meeste indiaanse volkeren staat de cirkel of het wiel voor Wakan-Tanka, de ‘Grote Geest’. Hun gebruik van het woord ‘medicijn’ is anders dan ons moderne gebruik. Het verwijst naar de vitale kracht van de natuur en naar de persoonlijke kracht in de mens die een wezen volmaakt kan maken. In de indiaanse spiritualiteit staat het medicijnwiel voor verbin­ding en harmonie, en is het een belangrijk symbool voor vreedzame interactie tussen alle levende wezens op aarde. Wetenschappers denken dat de wielen een ceremonieel of ritueel doel dienden, en er zijn in sommige bewijzen gevonden dat er werd gedanst. Andere wielen werden waarschijnlijk gebruikt als deel van een rituele zoektocht naar inzicht.

De twintigste-eeuwse Amerikaanse astronoom John A. Eddy kwam met de theorie dat sommige medicijnwielen een astronomische betekenis hadden, en dat de langste spaak in een wiel
op een bepaald moment van het jaar naar een bepaalde ster zou wijzen. Zo geven de wielen mogelijk bepaalde dagen van het jaar aan. Een aantal keien of grote stenen werd in een rond patroon op de grond gelegd. Er werden lijnen van stenen, soms vier of meer, gemaakt als spaken of om segmenten van de cirkel aan te geven. Medicijnwielen zouden ook de geografische richtingen markeren, evenals astronomische gebeurtenissen van de zon, maan, vaste sterren en planeten ten opzichte van de aardse horizon op die plaats. Deze locaties werden gebruikt voor belangrijke ceremonies en lessen, en als heilige plaatsen om dankoffers te brengen aan de scheppings- god van de betreffende cultuur.
Het medicijnwiel bevat meestal een belangrijk symbool met betrekking tot de vier windrichtin­gen, en ook tot Vader Hemel, Moeder Aarde en Geestenboom. Deze symboliseren de mate van gezondheid en de cycli in het leven. Meestal krijgt elk van de vier windrichtingen (oost, zuid,
west en noord) een afzonderlijke kleur, zoals zwart, rood, geel en wit.

Dit is waarom op veel Indiaanse plaats een medicijnwiel staan

Andere symbolen van de vier richtingen zijn de stadia in het leven: geboorte, jeugd, volwassen leven, ouderdom; de jaargetijden: lente, zomer, herfst, winter; en de elementen in de natuur: vuur, lucht, water, aarde. Dieren als de adelaar, beer, wolf en buffel zijn vaak te zien, en ceremoniële planten als tabak, veenreukgras, salie en ceder corresponderen met de elementen, net als weerpatronen en menselijke kwaliteiten. Het medicijnwiel kan diverse vormen hebben, maar verschijnt meestal als kunstwerk, schildering of rotstekening, of als fysiek bouwwerk in het landschap zoals in de Bighorn Mountains.


Moderne aanhangers van indiaanse rituelen en magie gebruiken het medicijnwiel en de symbolische krachten nog altijd op verschil­lende niveaus. Het is een cirkel die de natuur­lijke en persoonlijke krachten volledig in balans weergeeft, en die laat zien dat alles met elkaar verbonden is en deel is van een kosmisch geheel. Als sjamanistische kaart, of filosofisch systeem, werkt het als gids om onze weg te vinden en ons te gronden als we een innerlijke reis maken. Het helpt ons leven richting te geven, en op één lijn te komen met natuurlijke energieën die invloed hebben op het leven.