MAGNETISME GEHEIMZINNIGE EN ONZICHTBARE KRACHT

Magnetisme is een geheimzinnige en onzichtbare kracht die kan trekken of duwen. Elektriciteit wekt magnetisme op en magnetisme produceert elektriciteit. Samen vormen ze de energiebron voor talrijke apparaten, van motoren tot computers.

Elektriciteit is onlosmakelijk verbonden met een onzichtbare fysische kracht, aangeduid als magnetisme. Eigenlijk zijn elektriciteit en magnetisme twee aspecten van dezelfde kracht, elektromagnetisme, die de moderne wetenschap beschouwt als een van de vier fundamentele krachten in het heelal. Als er een elektrische stroom loopt door een geleider, zoals een stuk metaaldraad, wekt dat een magnetisch veld op rond die draad. Dat is het elektromagnetische effect. Magneten die op deze manier, door elektrische stroom worden gemaakt worden elektromagneten genoemd.

Magnetische velden

Magnetische veldlijnen liggen bij de polen het dichtst bijeen en dus is daar de magnetischekraht het grootst.

Elke magneet is omgegeven door een onzichtbaar magnetisch veld. Dat is de ruimte waarbinnen de magnetische kracht werkzaam is. Een patroon van denkbeeldige lijnen vormen een beeld van dit magnetische veld. Deze krachtlijnen laten zien dat het magnetisch veld vlak bij de magneet het sterkst is en verder van de magneet af zwakker wordt. De kracht van de magneet is het grootst op twee plaatsen, de polen, die bij een staafvormige magneet meestal aan de uiteinden liggen: de noord- en de zuidpool. Ze zijn vernoemd naar de polen van de aarde waar ze door aangetrokken worden. Ongelijke polen trekken elkaar aan, gelijke polen stoten elkaar af.