Louis Pasteur

Louis Pasteurs naam is vooral bekend vanwege het door hem ontwikkelde pasteurisatieproces. Hoewel Louis Pasteur scheikundige was, lagen zijn belangrijkste prestaties op medisch gebied en hij wordt door velen gezien als de belangrijkste 19de-eeuwse medische onderzoeker. Zijn faam is vooral gebaseerd op zijn ontwikkeling van een vaccin tegen hondsdolheid. Na de vondst door Edward Jenner (1749-1823) van een vaccin tegen pokken, aan het eind van de 18de eeuw, was er weinig werk meer verricht aan de ontwikkeling van een vergelijkbare behandeling voor andere ziekten. In 1880 slaagde Pasteur er echter in een toevallige gebeurtenis in zijn laboratorium te gebruiken om de ontwikkeling van vaccins een systematische, wetenschappelijke basis te geven. Bacteriën in kippen Een kweek hoendercholerabacteriën was per ongeluk lange tijd onverzorgd gebleven. Toen Pasteur deze bacteriën injecteerde bij kippen, merkte hij op dat ze de ziekte die erdoor wordt veroorzaakt niet of alleen in lichte vorm kregen. Toen hij dezelfde kippen later injecteerde met gezonde bacteriën, overleefden ze, terwijl andere kippen die de eerdere behandeling niet hadden gekregen snel stierven. Pasteur trok een parallel met het werk van Jenner en ging hetzelfde toepassen bij andere ziekten. Hondsdolheid en pasteurisatie In 1882 had hij een succesvol vaccin tegen miltvuur ontwikkeld, een ziekte die zelden mensen trof, maar die hele kudden schapen en runderen kon doden. In 1885 beschikte hij over een vaccin afkomstig uit ruggengraten van geïnfecteerde konijnen - waarmee hij dieren behandelde tegen hondsdolheid. Pasteur overwon zijn aarzeling om het op mensen uit te proberen toen de negenjarige Joseph Meister bij hem werd gebracht. De jongen was een aantal malen gebeten door een dolle hond. Pasteur gaf hem een injectie met het nieuwe vaccin, waarna het kind in leven bleef. Dit succes werd bekend en in het volgende jaar kregen meer dan 2500 . besmette patiënten dezelfde behandeling. Als gevolg daalde het sterftecijfer tot minder dan 1 procent. Pasteurs ontdekking bracht hem niet alleen roem en aanzien, maar had ook als gevolg dat andere wetenschappers op zoek gingen naar vaccins, en voor het eind van de eeuw waren er diverse ontwikkeld. Al eerder was de verspreiding van tuberculose en tyfus verminderd door de toepassing van het pasteurisatieproces. Dat had Pasteur ontwikkeld tijdens zijn bestudering van het gisten van melk en alcohol. Door microscopisch onderzoek en. andere experimenten toonde hij aan dat gisting meer inhield dan alleen een chemisch proces, zoals in die tijd meestal werd gedacht. Hij toonde aan dat de aanwezigheid van micro-organismen nodig is voor gisting. Hij ontdekte ook dat gevaarlijke bacteriën in melk, zoals de veroorzakers van tuberculose en tyfus, vernietigd werden door de vloeistof ongeveer een halfuur te verhitten bij 63 °C. Dit is het pasteurisatieproces en wordt nog steeds toegepast op melk. In dezelfde tijd toonde Pasteur ook afdoende aan dat de generatio spontanea-theorieën, die al eeuwen bestonden, onjuist waren. Hij liet zien dat een gesteriliseerde vloeistof die niet was blootgesteld aan microben in de lucht onaangetast bleef, terwijl de vloeistof bedierf zodra hij ermee in contact kwam. Na 1865 hielp Pasteur de Franse zijde-industrie. Hij onderzocht ziekten die de zijderupsen decimeerden en deed aanbevelingen om ze te voorkomen. Hij droeg in het begin van zijn loopbaan ook bij aan de ontdekking van asymmetrische moleculen in verbindingen. Pasteur gebruikte verder een op de pasteurisatie gelijkende methode om het gistingsproces bij de vervaardiging van wijnen en bieren te verbeteren. Ter nagedachtenis aan Pasteur Toen Pasteur stierf was hij wereldberoemd en de lofprijzingen stroomden binnen. Een dramatisch gebaar volgde een halve eeuw later. De negenjarige jongen Joseph Meister, die door Pasteur was gered van de hondsdolheid, was conciërge geworden van het Institut Pasteur (gesticht in 1888), waar de wetenschapper was begraven. In 1940 bezetten de nazi's Parijs en bevalen ze Meister om Pasteurs graftombe te openen, omdat ze die wilden onderzoeken. Meister verkoos echter zelfmoord boven zijn medewerking aan de grafschennis. 1862 Pasteur publiceert zijn Mémoire sur les corpuscles organisés qui existent dans l'atmosphère ('verhandeling over de georganiseerde deeltjes die in de atmosfeer bestaan'), waarmee een eind komt aan eeuwen discussie over generatio spontanea. 1880 Een toeval leidt tot Pasteurs ontwikkeling van vaccins. 1882 Pasteur produceert een succesvol vaccin tegen miltvuur. 1885 Past met succes zijn hondsdolheidvaccin toe op een negenjarige jongen, Joseph Meister.

Het pasteurisatieproces droeg veel bij aan de verbetering van het gisten van wijn en bier

Louis Pasteur 1822-1895

Louis Pasteurs naam is vooral bekend vanwege het door hem ontwikkelde pasteurisatieproces. Hoewel Louis Pasteur scheikundige was, lagen zijn belangrijkste prestaties op medisch gebied en hij wordt door velen gezien als de belangrijkste 19de-eeuwse medische onderzoeker. Zijn faam is vooral gebaseerd op zijn ontwikkeling van een vaccin tegen hondsdolheid. Na de vondst door Edward Jenner (1749-1823) van een vaccin tegen pokken, aan het eind van de 18de eeuw, was er weinig werk meer verricht aan de ontwikkeling van een vergelijkbare behandeling voor andere ziekten. In 1880 slaagde Pasteur er echter in een toevallige gebeurtenis in zijn laboratorium te gebruiken om de ontwikkeling van vaccins een systematische, wetenschappelijke basis te geven.

Bacteriën in kippen

Een kweek hoendercholerabacteriën was per ongeluk lange tijd onverzorgd gebleven. Toen Pasteur deze bacteriën injecteerde bij kippen, merkte hij op dat ze de ziekte die erdoor wordt veroorzaakt niet of alleen in lichte vorm kregen. Toen hij dezelfde kippen later injecteerde met gezonde bacteriën, overleefden ze, terwijl andere kippen die de eerdere behandeling niet hadden gekregen snel stierven. Pasteur trok een parallel met het werk van Jenner en ging hetzelfde toepassen bij andere ziekten.

Hondsdolheid en pasteurisatie

In 1882 had hij een succesvol vaccin tegen miltvuur ontwikkeld, een ziekte die zelden mensen trof, maar die hele kudden schapen en runderen kon doden. In 1885 beschikte hij over een vaccin afkomstig uit ruggengraten van geïnfecteerde konijnen – waarmee hij dieren behandelde tegen hondsdolheid. Pasteur overwon zijn aarzeling om het op mensen uit te proberen toen de negenjarige Joseph Meister bij hem werd gebracht. De jongen was een aantal malen gebeten door een dolle hond. Pasteur gaf hem een injectie met het nieuwe vaccin, waarna het kind in leven bleef. Dit succes werd bekend en in het volgende jaar kregen meer dan 2500 . besmette patiënten dezelfde behandeling. Als gevolg daalde het sterftecijfer tot minder dan 1 procent. Pasteurs ontdekking bracht hem niet alleen roem en aanzien, maar had ook als gevolg dat andere wetenschappers op zoek gingen naar vaccins, en voor het eind van de eeuw waren er diverse ontwikkeld. Al eerder was de verspreiding van tuberculose en tyfus verminderd door de toepassing van het pasteurisatieproces. Dat had Pasteur ontwikkeld tijdens zijn bestudering van het gisten van melk en alcohol. Door microscopisch onderzoek en. andere experimenten toonde hij aan dat gisting meer inhield dan alleen een chemisch proces, zoals in die tijd meestal werd gedacht. Hij toonde aan dat de aanwezigheid van micro-organismen nodig is voor gisting. Hij ontdekte ook dat gevaarlijke bacteriën in melk, zoals de veroorzakers van tuberculose en tyfus, vernietigd werden door de vloeistof ongeveer een halfuur te verhitten bij 63 °C. Dit is het pasteurisatieproces en wordt nog steeds toegepast op melk. In dezelfde tijd toonde Pasteur ook afdoende aan dat de generatio spontanea-theorieën, die al eeuwen bestonden, onjuist waren. Hij liet zien dat een gesteriliseerde vloeistof die niet was blootgesteld aan microben in de lucht onaangetast bleef, terwijl de vloeistof bedierf zodra hij ermee in contact kwam. Na 1865 hielp Pasteur de Franse zijde-industrie. Hij onderzocht ziekten die de zijderupsen decimeerden en deed aanbevelingen om ze te voorkomen. Hij droeg in het begin van zijn loopbaan ook bij aan de ontdekking van asymmetrische moleculen in verbindingen. Pasteur gebruikte verder een op de pasteurisatie gelijkende methode om het gistingsproces bij de vervaardiging van wijnen en bieren te verbeteren.

Ter nagedachtenis aan Louis Pasteur

Toen Pasteur stierf was hij wereldberoemd en de lofprijzingen stroomden binnen. Een dramatisch gebaar volgde een halve eeuw later. De negenjarige jongen Joseph Meister, die door Pasteur was gered van de hondsdolheid, was conciërge geworden van het Institut Pasteur (gesticht in 1888), waar de wetenschapper was begraven. In 1940 bezetten de nazi’s Parijs en bevalen ze Meister om Pasteurs graftombe te openen, omdat ze die wilden onderzoeken. Meister verkoos echter zelfmoord boven zijn medewerking aan de grafschennis.

1862 Pasteur publiceert zijn Mémoire sur les corpuscles organisés qui existent dans l’atmosphère (‘verhandeling over de georganiseerde deeltjes die in de atmosfeer bestaan’), waarmee een eind komt aan eeuwen discussie over generatio spontanea. 1880 Een toeval leidt tot Pasteurs ontwikkeling van vaccins. 1882 Pasteur produceert een succesvol vaccin tegen miltvuur. 1885 Past met succes zijn hondsdolheidvaccin toe op een negenjarige jongen, Joseph Meister.

Author: Y Comak