KRONOS zoon van de hemelgod Uranus en Gaia

KRONOS zoon van de hemelgod Uranus en Gaia

De titan Kronos was een zoon van de hemelgod Uranus en Gaia, moeder Aarde.

Uranus gedroeg zich wreed tegenover Gaia en zijn kinderen, de titanen, de honderdarmige reuzen en de cyclopen. Zo hield hij de cyclopen gevangen in het lichaam van hun moeder, anders gezegd diep in aarde, en belette dat zij het licht zouden zien. Gaia leed hierdoor hevige pijnen. Met behulp van een sikkel die zijn moeder hem had gegeven ontmande Kronos daarom zijn vader, waarna hij de macht in het heelal overnam.

Hij trouwde met zijn zuster Rhea en ontpopte zich al gauw als een niet minder verschrikkelijke tiran dan zijn vader. Hij zette de cyclopen opnieuw gevangen en verslond zijn eigen kinderen direct na hun geboorte omdat hem was voorspeld dat een van zijn zoons hem zou afzetten. Hestia, Demeter, Hera, Hades en Poseidon ondergingen achtereenvolgens dit lot. Toen Rhea hun jongste zoon Zeus had gebaard, gaf ze Kronos evenwel in plaat van de baby een in doeken gewikkelde steen.

Zeus werd intussen heimelijk op Kreta grootgebracht door de nimf (of geit) Amalthea. Toen Zeus volwassen was geworden dwong hij waarschijnlijk met hulp van de oceanide Metis (de verpersoonlijking van wijsheid en intelligentie) Kronos om zijn broers en zuster uit de braken.

Er brak een machtsstrijd uit waarin Zeus en zijn broers Kronos en de andere titanen wisten te verslaan. Van doorslaggevend belang in deze spreekwoordelijk gebleven ‘titanenstrijd’ was de steun die Zeus ontving van de honderdarmige reuzen, die hij had vrijgelaten uit de Tartarus.

Dankbaar smeedden de eveneens bevrijde cyclopen voor Zeus zijn roemruchte bliksems, voor Poseidon zijn drietand en voor Hades de helm die hem onzichtbaar kon maken. Na hun nederlaag werden Kronos en de andere titanen in de Tartarus gesmeten. Alleen de titan Atlas kreeg een andere straf, hij moest het hemelgewelf op zijn schouders torsen. Zeus en zijn broers bezaten van nu af de heerschappij over het heelal,. Zeus zelf regeerde over de hemel, Poseidon over de wateren en Hades over de onderwereld.

Author: Y Comak