HESTIA godin van het haardvuur en het huiselijk leven

HESTIA godin van het haardvuur en het huiselijk leven

Hestia, de oudste van de drie dochters van de titanen Kronos en Rhea, was de godin van het haardvuur en het huiselijk leven. Ze was een van de twaalf Olympische goden, die samen met Zeus op de berg Olympus verbleven.

Hestia bleef ongehuwd en hechtte zeer aan haar maagdelijkheid, aan reinheid en aan kuisheid. Haar rol in de mythologie is gering, maar haar functie in het dagelijks leven was niet onbelangrijk. In de stadshuizen van Griekse steden brandde een staatshaard, waarvan de burgers vuur mochten komen halen. Van deze haard was Hestia de beschermgodin. Stichtten de stedelingen elders een kolonie, dan namen ze troosten met het vuur van de staatshaard uit hun moederstad mee, waarmee in de nieuwe stad een nieuwe haard werd ontstoken.

Ook de Romeinen kenden de cultus van het haardvuur. Op het Forum Romanum stond een aan Vesta, de Romeinse tegenhangster van Hestia, gewijde tempel, waarin zes priesteressen, de Vestaalse Maagden, een eeuwig vuur brandende hielden dat het welzijn en de macht van de stad Rome symboliseerde. De Pontifex Maximus, de hogepriester, koos uit patricische families jonge meisjes uit, die een kuisheidsgelofte moesten afleggen en dertig jaar achtereen in de tempel van Vesta moesten dienen. Het was een grote eer om Vestaalse Maagd te zijn, maar de gedragscode werd streng gehandhaafd. Toen eens een Maagd op onkuis gedrag werd betrapt, werd ze levend verbrand.

Author: Y Comak