HEPHAISTOS Griekse god van de smeedkunst en het vuur

Hephaistos verrast Ares en Aphrodite in bed in het bijzijn van de andere goden, Johann Heiss in 1679

Hephaistos, de kreupele, Griekse god van de smeedkunst en het vuur was een zoon van Zeus en Hera. Hephaistos was een briljant smid en edelsmid.

Hij maakte uit in alle ambachten en kunsten waarin het aankomt op handvaardigheid. Hephaistos behoorde tot de twaalf Olympische goden die samen met Zeus op de berg Olympus verbleven. Hij was zeer getalenteerd edelsmid die voor andere goden en bevoorrechte stervelingen de prachtige voorwerpen en bouwwerken maakte. Hij werd vooral vereerd op het vulkanische eiland Lemnos, waar hij zijn werkplaats zou hebben gehad.

Toen Hephaistot ontdekte dat Aphoridite hem met de oorlogsgod Ares bedroog, smeedde hij een onzichtbaar net boven zijn bed, waarin de twee overspeligen verstrikt raakten. Vervolgens nodigde hij de andere goden uit hen te komen bekijken. De bedrogen echtgenoot was bij die gelegenheid evenzeer een bron van vermaak als de vernederde Ares en Aphrodite. Hephaistos bracht vaker hilariteit onder de goden teweeg.

Author: Y Comak