De hangende tuinen van Babylon
De hangende tuinen van Babylon
De hangende tuinen van Babylon

De hangende tuinen van Babylon

De beroemde hangende tuinen van Babylon horen bij de zeven wereldwonderen.

Ze verdwenen 2500 jaar geleden. Sinds die tijd proberen mensen zich voor te stellen hoe ze eruit hebben gezien. De tuinen bestonden uit terrassen omringd door muren waarop bomen, bloemen en planten waren geplant. De tuinen hingen boven de rivier de Eufraat. Er was een ingenieus systeem aangelegd om het water voor de irrigatie naar boven te krijgen. De hangende tuinen werden aangelegd door koning Neboekadnessar II voor zijn echtgenote Amytes. Hij liet een kunstmatige heuvel van bakstenen beplanten met bomen en struiken. De bouwers stonden voor twee technische problemen. Hoe krijgen de planten water? en hoe blijft het bouwwerk droog?.

Archeologen denken dat het water uit de Eufraat kwam. Een kettingpomp bracht water naar een poel boven op de heuvel. Via sluizen kwam het water in irrigatiekanalen die de planten van water voorzagen. Terwijl de ketting draaide liepen de emmers vol met water en bewogen ze naar het bovenste wiel. Daar werd de emmer omgeklapt. De planten groeiden in bakstenen bakken. Die waren bekleed met steen, riet, astfalt, tegels en lood. Er drong geen water doorheen. Daardoor bleven de bakstenen droog.

Wikipedia kan je alles vertellen over de hangende tuinen van Babylon.