GULDEN SNEDE DIE IN DE KUNST EN ARCHITECTUUR WORDT GEBRUIKT

Gulden snede, Griekenland ca. 500 v.Chr.

Fra Luca Pacioli ontdekte het vreemde getal phi. Dat samenhing met goddelijke verhoudingen.

De wiskundige magie van de zogenoemde gulden snede werd in de klassieke oudheid gebruikt. Bijvoorbeeld bij de bouw van tempels, kerken en kathedralen. Hoewel architecten veel interesse hadden in geometrie. Verdiepten kunstenaars in de middeleeuwen zich nauwelijks in de gulden snede of wiskunde in het algemeen. Maar aan het einde van de vijftiende eeuw herontdekte Luca Pacioli, een vriend van grote schilders uit de renaissance, het gulden geheim. Zijn publicatie over het getal phi, de Divina Proportione, was geïllustreerd door niemand minder dan kunstenaar Leonardo da Vinci. Een van zijn andere kunstenaarvrienden was Jacopo de Barbari. Wiens portret van ‘Fra Luca Pacioli’ de monnik en zijn passie voor geometrie vastlegt.

Maar het was echter de Griekse wiskundige en mysticus Pythagoras. Die voor het eerst aantoonde dat de gulden snede de basis vormde voor de verhoudingen van de menselijke figuur. Zijn ontdekking van de verhoudingen van de menselijke figuur beïnvloeden Griekse architecten. Elk elementen van hun belangrijke gebouwen tot en met het kleinste detail in de decoratie is volgens dit principe gebouwd.

Het schilderij toont Fra Luca Pacioli, een expert in perpectief. Die geometrie doceert bij een tafel met daarop een van zijn werken. En een boek van Euclides. Aan het planfond hangt een romboëdrische kuboctaëder. Half gevuld met water. Waarmee Pacioli een stelling van Euclides demonstreert.

Zie ook: DE JUPITERMAAN EUROPA HEEFT MEER WATER DAN DE AARDE

Wikipedia kan je alles vertellen over de gulden snede.