GOLVEN EEN TRILLING DIE ZICH VOORTPLANT EN ENERGIE OVERBRENGT

Zowel licht als geluid zijn een vorm van energie. Geluid wordt veroorzaakt door iets dat beweegt, terwijl licht een combinatie is van elektrische en magnetische energie.

Maar ze planten zich alle twee voort in de vorm van rimpelingen op een vijver of de golven die je maakt als je een touw op de grond op en neer beweegt. In de wetenschap is een golf een een verandering, verstoringen of trilling die zich voortplant en energie overbrengt van het ene punt naar het andere. Geluid kan zich alleen voortplanten door deeltjes materie in beweging te brengen, zoals de atomen of moleculen waaruit een stof bestaat. Geluid kan dus niet bestaan of zich voortplanten in het luchtledige, zoals de ruimte. Licht daarentegen heeft geen materie of stof nodig. Het bestaat uit kleine pakketjes energie, fotonen, die zich voortplanten door lucht of water, maar ook door het luchtledige. Het hoogste punt heet golftop, het laagste golfdal. De golfhoogte, de zogenoemde amplitudo, meet men van het midden tot de top, of vanaf het midden tot het dal. Voor geluid geldt dat een grotere amplitudo (hogere golven) een harder geluid geeft. Voor licht geldt dat een grotere amplitudo helderder licht geeft. Het aantal golven of trillingen dat per seconde een bepaald punt passeert wordt frequentie van de gold genoemd. De lengte van één complete golf, bijvoorbeeld de afstand van de ene top tot de volgende heet golflengte. Voor zich even snel voortplantende golven geldt: bij kortere golflengte passeren meer golven per tijdseenheid een bepaald punt. Kortere golven hebben dus een hogere frequentie.

Wist je dit?

James Clerk Maxwell (1831-1879) probeerde de eigenschappen van golven wiskundig te verklaren. Hij bestudeerde het verband tussen elektriciteit en magnetisme en toonde aan dat elektromagnetisme golven zich voortplanten met de snelheid van het licht. Dus opperde hij een voor die tijd nieuw idee, dat licht zelf ook uit elektromagnetisme golven bestond. Dat is tegenwoordig algemeen geaccepteerd.