Röntgendiffractie

Röntgendiffractie, ook röntgenkristallografie, is een techniek om aan de hand van de verstrooiing van röntgenstralen de structuur van vaste stoffen te bepalen. Als de techniek op kristallen wordt toegepast, kan daarmee de kristalstructuur zeer nauwkeurig worden bepaald.

« Back to Glossary Index