Menu +

Proton

Atoom

Elementair deeltje met een positieve elektrische lading dat in atoomkernen voorkomt. De kern van het lichtste atoom , waterstof , bestaat uit één proton . In andere kernen zitten – naast protonen – ook neutronen. De massa van een neutron is vrijwel identiek aan die van een proton.

« Back to Glossary Index

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *