Moleculen

Moleculen

Atomen zijn de belangrijkste bouwstenen van de materie. Gewoonlijk komen ze niet op zichzelf staand voor. Ze zijn meestal verbonden met andere atomen. Als een atoom zich met een of meerdere atomen verbindt vormen ze samen een molecuul.

« Back to Glossary Index