Elektriciteit

Elektriciteit

Elektriciteit is een vorm van energie gebaseerd op de beweging van atoomdeeltjes, elektronen geheten. Magnetisme is een geheimzinnige en onzichtbare kracht die kan trekken of duwen. Elektriciteit wekt magnetisme op en magnetisme produceert elektriciteit. Samen vormen ze de energiebron voor talrijke apparaten van motoren tot computers.

« Back to Glossary Index