Beweging

Beweging

Een object blijft in dezelfde richting en met dezelfde snelheid bewegen. Tenzij er krachten op inwerken. Naarmate de kracht die op een voorwerp werkt groter is, krijgt het object des te meer vaart. Als een voorwerp een ander voorwerp raakt. Krijgt het tweede voorwerp een even grote kracht maar in tegengestelde richting.

« Back to Glossary Index