Atomen

Alles zowel materie als chemische stoffen van speldenknop tot ster bestaat uit atomen. De atomen verbinden zocht tot moleculen. Atomen en moleculen kunnen zich van elkaar losmaken. Dat heet chemische verandering. Materie komt in drie toestanden voor. Vaste stof, vloeistof en gassen.

« Back to Glossary Index