GAIA moeder aarde ontstaan uit Chaos

Gaia, de of moeder aarde behoorde tot de eerste wezens die ontstonden uit Chaos, de oerruimte.

Haar nakomelingen waren Uranus, de hemel, Pontus, de zee en de bergen. Haar zoon Uranus verwekte bij haar de titanen onder wie Kronos en Rhea, de ouders van de latere oppergod Zeus en diens broers en zusters. Uit de verbintenis van Uranus en Gaia werden tevens de cyclopen en de honderdarmige reuzen geboren.

Uranus liet Gaia vreselijke pijnen lijden door te voorkomen dat de cyclopen en honderdarmige reuzen het lichaam van hun moeder (anders gezegd: de aarde) konden verlaten. Gaia gaf daarom haar zoon Kronos een vuustenen sikkel waarmee Kronos Uranus ontmande, Kronos smeet Uranus’ geslachtsorganen in zee: het lid spoelde aan op Cyprus of Cythera en uit schuim dat er omheen dreef werd de liefdesgodin Aphrodite geboren. Het bloed van Uranus kwam op Gaia terecht en bracht de erinyen (de wraakgodinnen), de giganten en de Melische nimfen voort.

Kronos veroverde de heerschappij over het heelal en maakte zijn zuster Rhea tot zijn echtgenote. Al gauw ontpopte hij zich als een niet minder verschrikkelijke tiran dan zijn vader. Hij sloot de cyclopen en de honderdarmige reuzen op in de Tartarus, het meest onherbergzame deel van de onderwereld. En verslond zijn eigen kinderen direct na hun geboorte. Alleen de jongste zoon, Zeus bleef dit lot bespaard. Gaia gaf Rhea een steen, die in doeken werd gewikkeld, Kronos verslond deze in plaats van de baby. Zeus werd op Kreta veilig gebracht en grootgebracht door Amalthea. Als volwassene dwong Zeus Kronos zijn broers en zusters (Hades, Poseidon, Demeter, Hestia en Hera) weer uit te braken en bevrijdde hij de cyclopen en de honderdarmige reuzen. Vervolgens brak de tien jaar durende titanenstrijd uit, waarin Kronos en de andere titanen uiteindelijk het onderspit dolven tegen Zeus en zijn medestanders. De titanen werden na hun nederlaag gevangen gezet in de Tartarus.