Fez

Marokko

De oude stad van Fez bestaat uit een onoverzichtelijk labyrint van stegen, pleinen, huizen en prachtige moskeeën. Fez omgeeft de bezoekers met exotische geuren en een ongewoon kleurenspel.

Lang geleden, inmiddels bijna 1200 jaar, moest Idris I vluchten voor de gerechtsdienaren van de kalief van Bagdad, Haroen al-Rasjid. Zij vluchtweg bracht hem naar een rivier met de naam Fez. Hier waande hij zich veilig voor zijn achtervolgers, hier wilde hij zijn stad stichten. Allah verhoorde echter zijn gebeden om vrede en rust niet en Idriss werd door de huurmoordenaars van de machtige kalief onverhoeds gedood. Op zijn vlucht had hij evenwel een kind verwekt dat pas na de dood van Idris werd geboren. Idriss II trad moedig in de voetsporen van zijn vader en stichte de stad Fez. Hij loofde en prees Allah, want hij was een enthousiaste volgeling van de profeet Mohammed.

Idriss II had de standplaats voor zijn stad aan het water van de Fez gekozen. Al snel verspreidde de boodschap van de glorieuze stad zich in liederen en gedichten. Vanaf 817 trokken tal van gelovigen naar Fez om er te werken, te bidden en rijkdom te vergaren. Zo vestigde zo’n 2000 families die uit Kairwan in Tunesië verbannen waren zich in Fez. Nog in dezelfde eeuw richten ze een indrukwekkend godshuis op, de Karawinmoskee, in het hart van de stad. De nieuwkomers brachten ook technische en ambachtelijke kennis mee naar de opkomende stad. Fez werd het culturele centrum en religieuze hart van Marokko. De gunstige ligging aan de kruising van belangrijke handelswegen en de grondstoffen voor de handwerkers, die in ruime mate aanwezig waren, bevorderden de snelle opbloei van de nieuwe stad.