De nieuwe zwaartekrachttheorie van Erik Verlinde
De nieuwe zwaartekrachttheorie van Erik Verlinde

De nieuwe zwaartekracht theorie van Erik Verlinde

Als we de Nederlandse pers mogen geloven is er in de persoon van de Nederlander Erik Verlinde een nieuwe Einstein opgestaan.

Erik Verlinde
Erik Verlinde

Twee belangrijke vragen bleven in Verlindes artikel uit 2010 open. Allereerst: wat zijn precies de computerbits. Wat bevat precies de informatie die uiteindelijk tot de zwaartekrachtswetten leidt? En ten tweede kan deze nieuwe microscopische visie op zwaartekracht ons helpen om ook de raadsel op grote schaal te begrijpen? Kunnen we op deze manier iets leren over donkere energie en donkere materie. Op beide vragen werpt Verlinde in zijn artikel nieuw licht. Hij identificeert de informatiedrager de harde schijf van het heelal. Met de donkere energie. Dat die verrassende aaname hout snijdt, blijkt uit de diverse gevolgen ervan. Merk allereerst op dat de donkere achtergrondenergie zich overal in het heelal bevindt. Daarmee bevindt de informatie in Eric Verlinde wereldbeeld zich dus in eerste instantie in het volume van het heelal. En niet alleen in een oppervlak op de rand van een gebied. In Verlindes beeld is het modelheelal Maldacena een ‘leeg’ heelal, een grondtoestand die vervolgens nog met donkere energie gevuld moet worden om ons echte heelal te kunnen beschrijven.

De vraag is natuurlijk beschijft Verlindes oplossing ook daadwerkelijk wat er in de natuur gebeurd? De meningen zijn vooralsnog verdeeld.

Wikipedia kan je alles vertellen over Erik Verlinde.