Het eerste schrift verscheen in Mesopotamië
Het eerste schrift verscheen in Mesopotamië
Het eerste schrift verscheen in Mesopotamië

Het eerste schrift verscheen in Mesopotamië

De oudste voorbeelden van het schrift komen uit 3300v.Chr. De Mesopotamiërs hadden meer dan genoeg klei voor kleitabletten. Het schuifstokje maakten ze van riet.

Van alle uitvindingen uit de oudheid is het schrift waarschijnlijk het belangrijkst. Het eerste schrift verscheen in Mesopotamië . De Mesopotamiërs wilden bijhouden hoeveel runderen, schapen en gewassen ze hadden. Dat deden ze vanaf 3300 v.Chr. Ze maakten eenvoudige tekeningen op zachte kleitabletten. Een stierenkop betekende vee en korenaar betekende graan. De tekeningen veranderende in gebogen lijnen en daarna in spijkerschrift. Spijkerschrifttekens waren makkelijk in klei te maken.

Rond 3100 v.Chr. begonnen mensen ook tekens te maken die klanken voorstelden. Dat was het begin van het eerste echte schrift. Dit schrift was ontwikkeld om feitelijke gegevens vast te leggen. Maar mensen gingen ook verhalen, wetten, spreuken en recepten opschrijven. Het eerste schrift had meer dan 700 verschillende tekens. Kleitabletten werden in een envelop van klei gestopt. Zo kon er niet mee geknoeid worden. Spijkerschrift werd van links naar rechts of van boven naar beneden gelezen, afhankelijk van hoe het geschreven was.