DIONYSOS god van het moment

Dionysus was de zoon van Zeus en de sterveling Semele. Hij werd grootgebracht door bergnimfen, weg van Zeus ‘ jaloerse echtgenote Hera.

Dionysus trok het grootste deel van de tijd met saters en de ruige Maenaden over de wereld rond, en was de god van het moment voor de overgave aan een irrationeel verlangen, of het weerstaan ervan.

Dionysos heeft ook invloed op het menselijk gemoed. Hij brengt de mensen tot elkaar. Wat hem weerstreeft moet voor zijn macht buigen. Al wat wild en ruw is onderwerpt zich aan hem: panters en leeuwen trekken zijn wagen en de meest woeste natuurgodheden scharen zich gewillig onder zijn gevolg. Daarom is hij ook de god van de geestdrift en het enthousiasme, vooral op het gebied van de poëzie en de muziek.

Dionysos, ook wel Bakchos of Iakchos (druiven, wijn, feesten en theater)