Waarom wilde Hitler de speer van Longinus claimen
Waarom wilde Hitler de speer van Longinus claimen

Waarom wilde Hitler de speer van Longinus claimen

Adolf Hitler geloofde dat het bezit ervan hem heerser van de wereld zou maken.

Hitler ontdenkte dat er destijds minstens drie andere heilige speren in Europa waren. Een ervan werd bewaard in het vaticaan, een tweede was naar Parijs gebracht ten tijde van de Kruistochten en een andere bevond zich in een kerk in Krakow. Maar de speer van Longinus stond het meest in de belangstelling. Volgens de traditie was iedere bezitter van de speer onoverwinnelijk. Het waren de mystieke eigenschappen van de Speer van Longinus die Hitler zo fascineerden. De speer is naar men zegt dezelfde die de zijde van Christus doorboorde toen hij aan het kruis hing.

speer van Longinus

De man die Hitlers obsessie voor de Speer van Longinus bekend maakte was een Oosterijkse geleerde, dr. Walter Stein. Volgens Stein voerde het geloof in de bovennatuurlijke krachten van de speer Hitler mee in het donkere rijk van de magie en het occulte. Hitler geloofde dat het bezit ervan hem heerser van de wereld zou maken. Hitler was er zeker van dat de speer in het Hofburg Museum in Wenen de Speer van Longinus was.

Toen Hitler in 1938 Oostenrijk annexeerde bracht hij kort daarna een bezoek aan het Hofburg Museum om zijn Speer van het Noodlot op te eisen. Hij zorgde met een speciale trein onder gewapende begeleiding naar Neurenberg werd gebracht. Daar werd zij in een kerk geplaatst die op zijn bevel een nazi heiligdom werd.

Toen de geallieerden in 1945 de stad bombardeerden, liet Hitler de speer verbergen in een speciale kluis diep in de fundamenten van het kasteel van Neurenberg. De Amerikaanse troepen vonden de speer. Hitler wist hier niets van maar enkele uren later schoot hij zichzelf dood. Voor Hitler was de speer inderdaad de ‘ Speer van het Noodlot’ geworden. Nu is de speer terug in het Hofburg Museum, een antieke relikwie met een berucht verleden.

Wikipedia kan je alles vertellen over de speer van Longinus.

Reader Rating0 Stemmen
0