De Grieken wisten dat de aarde om de zon bewoog
De Grieken wisten dat de aarde om de zon bewoog
De Grieken wisten dat de aarde om de zon bewoog

De Grieken wisten dat de aarde om de zon bewoog

De Grieken hebben veel bijgedragen aan onze kennis van de sterrenkunde.

Zij waren de eerste die beseften dat de aarde rond was en dat de maan het licht van de zon weerkaatste. Ze wisten ook dat de aarde niet stilstond maar om de zon bewoog. Toen de Griekse wetenschapper Thales van Milete Egypte bezocht deed hij veel kennis op over de Babylonische sterrenkunde en wiskunde. Hij leerde wiskunde gebruiken om de planeten en sterren te bestuderen. Wat de sterrenkunde enorm vooruithielp.

De vroege Grieken zagen de hemellichamen als goden die hun levens beheersten. Anaxagoras was de eerste die zei dat de zon geen god was maar een brandende hoop metaal. Toen de Grieken hemellichamen niet meer als goden zagen begonnen ze de bewegingen van de planeten en sterren te berekenen. Zo konden ze voorspellen hoe de seizoenen veranderende. Wat belangrijk was voor zeemannen en boeren. De Grieken wisten dat elk hemellichaam een baan beschrijft. Elke maand lijkt de maan te krimpen en te groeien. De Grieken beseften dat dit kwam doordat er iets voor de maan langs bewoog.