De Cyclopen

De cyclopen waren reuzen die slechts één oog midden in hun hoofd bezaten.

De eerste cyclopen waren zoons van de hemelgod Uranus en de aardgodin Gaia. Ze werden door Uranus die bang was door zijn eigen zoons te worden onttroond als heerser over het heelal, teruggeduwd in het lichaam van hun moeder, de aarde.

Nadat de titan Kronos zijn vader Uranus had afgezet kwamen ze even vrij maar al gauw werden ze gevangen gezet in de Tartarus, het meest onherbergzame deel van de onderwereld. Kronos’ zoon Zeus, de latere oppergod liet hen definitief vrij. Hij had hun steun nodig in de strijd die hij en zijn broers tegen Kronos en de andere titanen voerden om de heerschappij over het heelal ‘de titanen strijd’. Mede dankzij de cyclopen overwonnen Zeus en zijn broers. De cyclopen smeedden uit dank voor hun vrijlating voor Zeus bliksemschichten, voor de zeegod Poseidon een drietand en voor Hades, de god van de onderwereld een helm waarmee hij zich onzichtbaar kon maken.