William Shockley

William Shockley

De uitvinder van de transistor was in zijn latere leven helaas een controversieel persoon William Shockley 1910-1989 Sinds er omroepinstanties zijn heeft men gezocht naar middelen om de kracht van elektrische signalen in ontvangstapparaten te vergroten. Tot halverwege de 20ste eeuw was men niet verder gekomen dan de vacuümbuis. Die voldeed enigszins, maar was onbetrouwbaar, […]

Werner Heisenberg

Werner Heisenberg

Werner Heisenberg 1901-1954 Van een deeltje kunnen we alleen de positie of de impuls kennen, niet beide tegelijk De ontwikkeling door Heisenberg in 1925 van de matrixrekenmethode bracht onenigheid teweeg in de exclusieve wereld van de quantumtheorie. Als vele andere natuurkundigen had ook Heisenberg nagedacht over de vraag of elektronen en andere atomische verschijnselen zich […]

Enrico Fermi

Enrico Fermi

‘De Italiaanse zeeman,’ zo werd in code doorgegeven, ‘is geland in de nieuwe wereld’ Enrico Fermi 1901-1954 Enrico Fermi was zonder twijfel de begaafdste Italiaanse wetenschapper van de 20ste eeuw en een van de meest briljante Italianen na Galileo Galilei. Hij had waarschijnlijk geen idee van de uiteindelijke uitkomst van de experimenten die hij in […]

Louis de Broglie

Louis de Broglie

Als golven zich als deeltjes kunnen gedragen, waarom deeltjes dan niet als golven? Louis de Broglie 1892-1987 Louis prins de Broglie had waarschijnlijk een van de meest ongebruikelijke familiegeschiedenissen in de quantumfysica. Zijn titel van prins had hij te danken aan de diensten die zijn voorvaderen hadden verleend aan de Oostenrijkers tijdens een eerdere oorlog. […]

Niels Bohr

Niels Bohr

Elektronen bestonden alleen in ‘vaste’ banen, waar ze geen energie uitstraalden Niels Bohr 1885-1962 Er zijn niet veel 20ste-eeuwse natuurkundigen die in één adem worden genoemd met Albert Einstein (1879-1955), maar de Deen Niels Bohr is een van hen. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de quantumtheorie van Max Planck (1858-1947), loste problemen op met […]

Albert Einstein

Albert Einstein

‘Wetenschap zonder religie is lam; religie zonder wetenschap is blind’ Albert Einstein 1879-1955 Het invloedrijkste van de drie artikelen die Einstein in 1905 publiceerde, was zonder twijfel dat over de ‘speciale’ relativiteitstheorie. Hierin werd de idee geformuleerd dat de natuurwetten gelijk zijn voor verschillende waarnemers, waar die zich ook bevinden, zolang ze ten opzichte van […]

https://www.altoastral.com.br/wp-content/uploads/2016/08/marconi_portrait-750x500.jpg

Guglielmo Marconi

De radio uitzending over de atlantische oceaan haalde de laatste twijfelaars over Guglielmo Marconi 1874-1937 Sommige mensen doen wonderlijke ontdekkingen en anderen profiteren ervan. Guglielmo Marconi was niet echt een wetenschapper, maar meer een briljante aanpasser van vindingen die andere onderzoekers deden. De belangrijkste van hen was die van Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894; de ontdekking […]

Max Planck

Max Planck

Max Planck ontdekte de wet die de wetenschap zou veranderen bij toeval Max Planck 1858-1947 Wanneer begon de ‘moderne’ tijd in de wetenschappen? In de 19de eeuw was er op alle wetenschapsgebieden vooruitgang geboekt die het begin van een nieuwe periode konden inluiden. Voor de natuurkunde is het antwoord heel eenvoudig: 1 januari 1900. Op […]

Antoine Henri Becquerel

Antoine Henri Becquerel

Bij onderzoek van röntgenstralen in 1896 ontdekte Becquerel bij toeval de radioactiviteit Antoine Henri Becquerel 1852-1908 Wilhelm Conrad Röntgens ontdekking van X-stralen in 1895 leidde tot een vloedgolf van onderzoekingen om meer te weten te komen over de eigenschappen ervan. Een van de wetenschappers die door Wintgens ontdekking werden gestimuleerd was de Fransman Antoine-Henri Becquerel. […]

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen

Röntgens X-stralen maakten botten als schaduwen zichtbaar op een scherm Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923 Tegenwoordig is het gebruik van röntgenstralen, vooral in ziekenhuizen, algemeen bekend, maar nog maar iets meer dan een eeuw geleden waren zelfs vooraanstaande wetenschappers zich niet van het bestaan ervan bewust. Het was een toevallige ontdekking door de Duitse onderzoeker Wilhelm […]