Hephaistos verrast Ares en Aphrodite in bed in het bijzijn van de andere goden, Johann Heiss in 1679
Lees meer
Posted in Griekse godheden Griekse Mythologie Olympische Goden

HEPHAISTOS Griekse god van de smeedkunst en het vuur

Hephaistos, de kreupele, Griekse god van de smeedkunst en het vuur was een zoon van Zeus en Hera. Hephaistos was een briljant smid en edelsmid….

ARES god oorlog
Lees meer
Posted in Griekse godheden Griekse Mythologie Olympische Goden

ARES Griekse oorlogsgod

Ares, een zoon van de oppergod Zeus en zijn echtgenote Hera, was de Griekse oorlogsgod. Hij behoorde tot de twaalf Olympische goden, die samen met…

HESTIA godin van het haardvuur en het huiselijk leven
Lees meer
Posted in Griekse godheden Griekse Mythologie

HESTIA godin van het haardvuur en het huiselijk leven

Hestia, de oudste van de drie dochters van de titanen Kronos en Rhea, was de godin van het haardvuur en het huiselijk leven. Ze was…

DIONYSOS god van het moment
Lees meer
Posted in Griekse godheden Griekse Mythologie Olympische Goden

DIONYSOS god van het moment

Dionysus was de zoon van Zeus en de sterveling Semele. Hij werd grootgebracht door bergnimfen, weg van Zeus ‘ jaloerse echtgenote Hera. Dionysus trok het…

ARTEMIS god van de jacht
Lees meer
Posted in Griekse godheden Griekse Mythologie Olympische Goden

ARTEMIS god van de jacht

Artemis, de tweelingzuster van Apollo, was de Helleense godin van de jacht, het equivalent van de Romeinse godin Diana. Als godin van wilde dieren, geboorte…

HERA beschermgodin van huwelijk
Lees meer
Posted in Griekse godheden Griekse Mythologie Olympische Goden

HERA beschermgodin van huwelijk

Hera belichaamde de perfecte echtgenote en haar huwelijk met Zeus werd het prototype voor monogamie. Ze werd de beschermer van echtgenotes. Later werd ze een…

APOLLO god van het licht
Lees meer
Posted in Griekse godheden Griekse Mythologie Olympische Goden

APOLLO god van het licht

Apollo de god van het licht, het boogschieten en de kunsten, was ook de god van orakels Apollo beloofde de sterfelijke Cassandra een voorspellende gave…

PALLAS ATHENA krijgskunst en vrede
Lees meer
Posted in Griekse godheden Griekse Mythologie Olympische Goden

PALLAS ATHENA krijgskunst en vrede

Pallas Athena verscheen uit het hoofd van Zeus en bleek een loyale medestander van Zeus. Athena of Pallas Athena was een van de twaalf Olympische…

POSEIDON god van de zeeën
Lees meer
Posted in Griekse godheden Griekse Mythologie Olympische Goden

POSEIDON god van de zeeën

Poseidon (drankgever) was even gevaarlijk met zijn drietand als Zeus met zijn bliksemschichten. De cycloop had de drietand voor hem gemaakt voor de strijd tegen…

DEMETER brenger van vruchtbaarheid
Lees meer
Posted in Griekse godheden Griekse Mythologie Olympische Goden

DEMETER brenger van vruchtbaarheid

Demeter stond bekend als brenger van vruchtbaarheid en was de godin van de landbouw en oogst. Ze behoorde tot een lange traditie van aardegodinnen en…

HADES god van rijkdom
Lees meer
Posted in Griekse godheden Griekse Mythologie

HADES heerser van de onderwereld

Hades werd de heerser van de onderwereld nadat de Titanen waren overwonnen, en hij stond vaak bekend als Plouton, heerser van edelstenen, metalen en de…

APHRODITE liefdesgodin
Lees meer
Posted in Griekse godheden Griekse Mythologie Olympische Goden

APHRODITE liefdesgodin

Aphrodite was de goding van verlangen, liefde, schoonheid en vruchtbaarheid en is ontstaan uit eerdere godinnen als Inanna en Isjtar. Ze was de vrouw van…