88%
Profeten uit het oude testament
Uit het Oude Testamenten blijkt duidelijk dat er in Israel ook andere profetische tradities bekend waren. De westerse kijk op...
De macht van de Antichrist
Hij die de vader en de Zoon ontkent Er bestaan zelfs duidelijke aanwijzingen dat de oorspronkelijke Antichrist Antiochus IV Epiphanes...