De macht van de Antichrist
Hij die de vader en de Zoon ontkent Er bestaan zelfs duidelijke aanwijzingen dat de oorspronkelijke Antichrist Antiochus IV Epiphanes...
88%
Profeten uit het oude testament
Uit het Oude Testamenten blijkt duidelijk dat er in Israel ook andere profetische tradities bekend waren. De westerse kijk op...