De macht van de Antichrist
Hij die de vader en de Zoon ontkent Er bestaan zelfs duidelijke aanwijzingen dat de oorspronkelijke Antichrist Antiochus IV Epiphanes...