CAROLUS LINNAEUS ORDENDE MEER DAN 1200 DIEREN EN PLANTEN

Eenvoudige wetenschappelijke namen maakten het makkelijker om informatie te delen. Tegenwoordig gebruiken studenten en wetenschappers nog altijd een systeem dat veel lijkt op dat van Carolus Linnaeus.

Carolus Linnaeus 1730

Carolus Linnaeus en zijn paard werden moe. Zijn expeditie door Lapland was spannend en succesvol geweest. Hij had allerlei soorten planten en dieren ontdekt. Die nog nooit waren vastgelegd. Maar hij was nog steeds aan het nadenken over een probleem. De bekendste dieren in de wereld waren de vierpotigen. Dus hij wilde een manier vinden om die te ordenen en in groepen te verdelen. Maar er waren zoveel soorten en ze waren allemaal anders. Hij wist het niet meer. Tijdens zijn gepieker zag Carolus Linnaeus opeens een witachtig ding langs de kant van de weg liggen. Het was een kaakbot. Hij stopte om ernaar te kijken. Misschien was het van een onbekende diersoort. Maar zodra hij het opraapte zag hij dat het van een paard was. Opeen realiseerde Linnaeus zich dat hij het dier direct had herkend. Waarom gaf het kaakbot hem gelijk het antwoord? Het waren de tanden! Dit was meteen ook de oplossing voor zijn grotere probleem.

Samen met nog wat andere informatie kon hij verschillende soorten vierpotige dieren indelen op basis van het soort en de hoeveelheid tanden ze hadden. Tegenwoordig gebruiken wetenschappers nog altijd een systeem dat lijkt op dat van Linnaeus. Er zijn veel levensvormen waarvan Linnaeus het bestaan niet wist. Waaronder soorten die geen dier maar ook geen plant zijn. Ons systeem van nu is dan ook veel uitgebreider. Toen Linnaeus zijn expeditie van zes maanden had afgerond, schreef hij zijn bevindingen meteen in een boek. Het was het eerst eerste boek van vele andere boeken. Het boek van Linnaeus, Reis door Lapland, was het eerste waarin zijn twee grote uitvindingen werden toegepast. De manier om levende dingen met slechts twee Latijnse woorden te benoemen. En zijn theorie over de manier waarop verschillende levende dingen met elkaar in verband staan.

Terug naar HOME

Wikipedia kan je alles vertellen over Carolus Linnaeus.